Засоби захисту

Справедливість для постраждалих від порушень, пов'язаних з бізнесом
Керівні принципи ООН підкреслюють важливість доступу до засобів правового захисту для постраждалих від порушень прав людини, пов’язаних з бізнесом. Згідно з коментарем, держави та компанії можуть надати кілька різних форм правового захисту, включаючи: вибачення, реституцію, реабілітацію, компенсацію, штрафні санкції, заборони або гарантії неповторення.

Керівні принципи ООН підкреслюють важливість доступу до засобів правового захисту для постраждалих від порушень прав людини, пов’язаних з бізнесом. Згідно з коментарем, держави та підприємства можуть надати кілька різних форм правового захисту, включаючи: вибачення, реституцію, реабілітацію, компенсацію, штрафні санкції, заборони або гарантії неповторення.

Як і у випадку з більшістю міжнародних стандартів з прав людини, держави є основними носіями цього зобов’язання. Принцип 25 пояснює: «У рамках свого обов’язку захищати від порушень прав людини, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, держави повинні вжити відповідних заходів – за допомогою судових, адміністративних, законодавчих чи інших відповідних засобів – для забезпечення того, щоб коли такі порушення відбуваються на їхній території та/або юрисдикції, постраждалі мали доступ до ефективних засобів правового захисту».

Незважаючи на те, що держави є основними носіями обов’язків щодо третього стовпа, компанії також повинні брати активну участь у забезпеченні доступу до засобів правового захисту. Принципи 29 і 30 окреслюють кроки, які підприємства та бізнес-організації повинні зробити, щоб полегшити доступ до засобів правового захисту:

  • «Щоб зробити можливим своєчасний розгляд скарг і безпосереднє відновлення порушених прав, бізнес повинен створити або брати участь у ефективних механізмах розгляду скарг на оперативному рівні для окремих осіб і громад, які можуть зазнати негативного впливу».
  • “Промислові, багатосторонні та інші спільні ініціативи, які ґрунтуються на повазі до стандартів, пов’язаних з правами людини, повинні забезпечити наявність ефективних механізмів подання скарг.”

Ви можете дізнатися більше про державні засоби захисту тут і про недержавні засоби захисту тут. Ви також можете знайти інформацію про механізми подання скарг тут.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше