Ключові інструменти

Фундаментальні принципи з бізнесу і прав людини
Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини окреслюють основоположну рамку щодо поваги, захисту і засобів захисту (Respect, Protect, Remedy). Інші документи, в тому числі Керівні принципи ОЕСР та міжнародні угоди з прав людини, також пояснюють важливі принципи у сфері бізнесу і прав людини.

Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини 

Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини окреслюють зобов’язання та відповідальність держав і компаній у сфері прав людини. Керівні принципи надають вказівки щодо того, як запобігти, усунути та виправити вплив на права людини, пов’язаний з бізнес-операціями. Керівні принципи не є обов’язковим законом, і вони не створюють нових юридичних зобов’язань; однак вони ґрунтуються на існуючому праві та принципах прав людини.

Керівні принципи були одноголосно схвалені Радою ООН з прав людини у 2011 році. До складу Ради на той час входили Киргизстан, Угорщина, Польща, Молдова, Росія, Словаччина та Україна.

Керівні принципи ООН складаються з трьох стовпів:

 • Обов’язок держави захищати права людини
 • Корпоративна відповідальність поважати права людини
 • Доступ до засобів правового захисту для постраждалих від порушень з боку бізнесу.

Для того, щоб отримати більше інформації, див. портал про Керівні принципи ООН on the UN Guiding Principles Ресурсного центру з бізнесу і прав людини.

Керівні принципи ОЕСР

Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств, які є обов’язковими для всіх держав-членів ОЕСР, підтверджують обов’язок держави захищати права людини, у тому числі від третіх сторін, таких як бізнес. Відповідно до Керівних принципів ОЕСР, підприємства повинні: поважати права людини, в тому числі, реагуючи на вплив на права людини, до якого вони залучені; уникати несприятливого впливу на права людини чи сприяти реагуванню на нього; шукати шляхи запобігання або пом’якшення впливу, пов’язаного з підприємством через його ділові відносини; мати політику відданості повазі правам людини; проводити процедуру належної обачності щодо прав людини; і забезпечувати або співпрацювати в усуненні несприятливого впливу на права людини. Поточна версія Керівних принципів ОЕСР значною мірою спирається на Керівні принципи ООН, і обидва інструменти доповнюють один одного.

Керівні принципи ОЕСР активно контролюються та підтримуються національними контактними пунктами (НКП), які, за словами ОЕСР, є «агенціями, створеними урядами, які приєдналися, з метою просування та впровадження Керівних принципів ООН. НКП допомагають підприємствам та їхнім зацікавленим сторонам вживати відповідних заходів для подальшого впровадження Керівних принципів. Вони також є платформою для посередництва та примирення для вирішення практичних питань, які можуть виникнути». НКП можуть отримувати скарги на порушення Керівних принципів ОЕСР. Важливо, що НКП є обов’язковими для країн-членів ОЕСР, а не добровільними.

Фактичне впровадження та ведення справ суттєво відрізняються між державами, і наразі не існує механізму перевірки, який міг би визначати неналежну поведінку з боку держав-членів, якщо її НКП не відповідає стандартам. Крім того, процес подання скарги є «складним і невизначеним», і відносно небагато справ було розглянуто. НКП не мають інструкцій щодо співпраці один з одним або вирішення питання про юрисдикцію, коли справа перетинає національні кордони.

Для більшої інформації див. сторінку про  Національні контактні пункти на сайті Global NAPs (Національні плани дій у світі), який був створений Данським інститутом прав людини.

Абзац перший цього розділу адаптований із Інструментарію оцінки впливу на права людини Данського інституту прав людини.

Міжнародне право прав людини

Як Керівні принципи ООН, так і Керівні принципи ОЕСР ґрунтуються на міжнародному праві прав людини, зокрема:

 • Конвенції Міжнародної організації праці
 • Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
 • Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 • Конвенція про права дитини
 • Конвенція про права людей з інвалідністю
 • Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
 • Конвенція про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя
 • Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей
 • Конвенція про скасування примусової праці

За виконанням цих договорів здійснюють контроль різні договірні органи. Залежно від свого мандату та факультативних протоколів договірні органи можуть отримувати скарги, здійснювати відвідування країн, видавати звіти та направляти конфіденційні запити.

Ви можете дізнатися більше про те, які договори ратифікувала кожна із держав на веб-сайті Офіса Верховного комісара ООН з прав людини.

Див. нашу сторінку про юридичні рамки для отримання більшої інформації.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше