Недержавні засоби захисту

Неурядові механізми доступу до компенсації та відповідальності
Недержавний засіб юридичного захисту — це будь-яка форма правового захисту, яка не управляється чи не контролюється державними органами або судовою системою. Недержавні засоби правового захисту охоплюють широкий спектр процесів і механізмів, які контролюються низкою різних суб’єктів, включаючи бізнес, регіональні та міжнародні органи з прав людини, інвесторів та національні контактні пункти ОЕСР.

Недержавний засіб юридичного захисту — це будь-яка форма правового захисту, яка не управляється чи не контролюється державними органами чи судовою системою. Недержавні засоби правового захисту охоплюють широкий спектр процесів і механізмів, які контролюються низкою різних суб’єктів, включаючи підприємства, промислові організації, фінансові установи, міжнародні організації та приватних посередників.

Кілька способів недержавного захисту включають:

Механізми бізнесу

Підприємства можуть запропонувати доступ до засобів правового захисту через механізми подання скарг. Вони також можуть запропонувати несудовий арбітраж, урегулювання, гарантії неповторення, посередництво або інші приватні засоби правового захисту.

Регіональні органи з прав людини 

Регіональні органи з прав людини — такі як Рада Європи та Європейський Союз — підтримують механізми отримання та розгляду скарг щодо порушень прав людини, пов’язаних із бізнесом. Європейський суд з прав людини розглядає справи, коли держава не змогла належним чином запобігти або усунути порушення прав людини, вчинене третьою стороною, зокрема, бізнесом.

Див. нашу сторінку про юридичні рамки для отримання додаткової інформації.

Міжнародні органи з прав людини

Міжнародні органи з прав людини, такі як договірні органи ООН, мають різні ролі та повноваження. Багато органів можуть отримувати та повідомляти про індивідуальні скарги та/або повідомляти агенції ООН про порушення прав людини. Ці органи можуть шукати відповіді від держав і тиснути на них з метою забезпечення дотримання норм у сфері прав людини. Однак самі по собі органи ООН не надають постраждалим доступ до компенсації та засобів правового захисту, хоча вони можуть підтримувати потерпілих у пошуках засобів правового захисту.

Див. нашу сторінку про юридичні рамки для отримання додаткової інформації.

Механізми розгляду скарг на рівні фінансових установ та омбудсменів

Багато інвесторів та фінансових установ, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, вимагають від своїх клієнтів дотримання певних екологічних, соціальних стандартів та стандартів управління (ESG). Хоча точні стандарти залежать від установи, інвестори можуть вимагати від клієнтів:

  • Провести оцінку екологічного та соціального впливу
  • Забезпечувати участь громадськості та консультації з громадськістю
  • Мати політики відданості до захисту навколишнього середовища та/або інших питань прав людини
  • тощо

Ці інвестори зазвичай мають механізм подання скарг у випадках серйозних порушень прав людини. Наприклад, Міжнародна фінансова корпорація має омбудсмена, який приймає скарги. До цього моменту фактичні відповіді були неоднорідними. Навіть у випадках, коли громади роками скаржилися на несприятливий вплив, інвестори рідко втручалися. Однак ця тенденція починає змінюватися, і інвестори починають відмовлятися від проєктів через недотримання стандартів у сфері прав людини. Наприклад, Данське експортно-кредитне агентство відкликало інвестиції з шахти Техут (Вірменія) через шкоду, завдану громаді та навколишньому середовищу.

Національний контактний пункт ОЕСР

Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних підприємств активно моніторяться і підтримуються національними контактними пунктами (NCP), які, за словами ОЕСР, є «агенціями, створеними урядами, для просування та впровадження Керівних принципів. НКП допомагають підприємствам та їхнім зацікавленим сторонам вживати відповідних заходів для подальшого впровадження Рекомендацій. Вони також є платформою для посередництва та примирення при вирішенні практичних питань, які можуть виникнути». Важливо, що НКП для країн-членів ОЕСР є обов’язковими, а не добровільними.

Фактичне впровадження та ведення справ сильно відрізняються між державами, і поки що не існує механізму перевірки, який міг би визначати неналежну поведінку держави-членв, якщо її НКП не відповідає стандартам. Крім того, процес подання скарги є «складним і невизначеним», і відносно небагато справ було розглянуто. НКП не мають інструкцій щодо співпраці один з одним або вирішення питання юрисдикції, коли справа перетинає національні кордони.

See our page on key instruments and the Danish Institute for Human Rights’ page on National Contact Points for more information.

Для отримання додаткової інформації дивіться нашу сторінку з ключовими інструментами та сторінку Данського інституту з прав людини про національні контактні пункти: National Contact Points.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше