Трудові права і профспілки

Забезпечення дотримання прав людини
Трудові права охоплюють широкий спектр прав людини, від права на гідну працю та свободу асоціацій до рівних можливостей і захисту від дискримінації.

Трудові права охоплюють широкий спектр прав людини, від права на гідну працю та свободу асоціацій до рівних можливостей і захисту від дискримінації. Конкретні права, пов’язані з робочим місцем, включають право на здоров’я та безпеку на робочому місці та право на приватність на роботі, серед багатьох інших. З огляду на взаємовідносини між працівниками, роботодавцями та державою, права працівників є тим місцем, де «бізнес» і «права людини» найчастіше перетинаються.

Workers’ rights at the international level are laid out in number of human rights conventions and treaties including the Universal Declaration on Human Rights (Articles 23 and 24, 1948) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) which provide for:

Права працівників на міжнародному рівні викладені в ряді конвенцій і договорів з прав людини, включаючи Загальну декларацію прав людини (статті 23 і 24, 1948 р.) і Мфжеародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), які передбачають :

  • Право кожного на можливість заробляти собі на життя працею, яку він/вона вільно обирає або на яку погоджується
  • Право на користування справедливими та сприятливими умовами праці, зокрема на оплату, яка забезпечує всім працівникам, як мінімум, справедливу заробітну плату та рівну винагороду за працю рівної цінності, а також гідне життя для себе та їхніх сімей
  • Безпечні та здорові умови праці
  • Рівні можливості для кожного отримати підвищення на посаді до відповідного вищого рівня без урахування інших міркувань, крім стажу та компетентності
  • Відпочинок, дозвілля та розумне обмеження робочого часу, оплачувані періодичні відпустки, а також винагорода за роботу в святкові дні
  • Право кожного створювати профспілки та вступати до них за власним вибором, а також право на страйк за умови, що воно реалізується відповідно до законодавства конкретної країни.

Глобальна нерівність у владі робить можливою модель бізнесу, спрямовану на максимізаціб прибутку, яка формує глобальну економіку, що надає перевагу прибутку над людьми. Домінування цієї моделі сприяє різним формам експлуатації, включаючи заробітну плату, розмір якої призводить до бідності, дискримінацію та насильство, репресії проти профспілок та колективних організацій, зростання нестабільності роботи та відсутність соціального захисту. Ця експлуатація праці та відносини з провідними брендами та роздрібними торговцями часто приховані складною та непрозорою мережею глобальних ланцюгів поставок.

Текст адаптовано з веб-сайту Global NAPs Данського інституту прав людини та порталу з трудових прав Ресурсного центру з бізнесу і прав людини.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше