Уряд

Обов'язок держави захищати
Держави зобов'язані захищати права людини від порушень з боку недержавних суб'єктів, включаючи бізнес. У багатьох країнах регіону діють закони, що стосуються бізнесу та прав людини; однак виконання цих законів і застосування до бізнесу є низьким. Постраждалі також часто стикаються з проблемами в доступі до засобів правового захисту через судову систему.

Відповідно до Керівних принципів ООН з бізнесу і прав людини, «держави повинні захищати права людини на своїй території та/або юрисдикції від порушень з боку третіх сторін, включаючи бізнес. Це вимагає вживати відповідних заходів для запобігання, розслідування, покарання та виправлення таких зловживань за допомогою ефективної політики, законодавства, нормативних актів та судових рішень».

Відповідно до міжнародного права держави зобов’язані захищати права людини від порушень недержавними суб’єктами, включаючи бізнес. Міжнародні договірні органи, такі як Комітет ООН з прав людини та Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав, кілька разів підтверджували цю відповідальність держави. Регіональні суди з прав людини також наголошували на обов’язку держави захищати. Наприклад, у справі «Фадєєва проти Росії» Європейський суд з прав людини постановив, що держава несе відповідальність за регулювання діяльності бізнесу, навіть якщо він не контролюється чи не управляється урядом; відсутність регулювання може призвести до відповідальності держави за порушення прав.

Для виконання свого обов’язку захищати, держави закликаються:

  • Запроваджувати закони, які спрямовані або мають наслідком встановлення вимоги до бізнесу поважати права людини, і періодично оцінювати адекватність таких законів та усувати будь-які прогалини;
  • Переконуватися, що інші закони та політики, які регулюють створення та поточну діяльність підприємств, наприклад корпоративне право, не обмежують, а забезпечують повагу бізнесу до прав людини;
  • Надавати ефективні рекомендації підприємствам щодо того, як забезпечувати повагу прав людини під час їхньої діяльності;
  • Заохочувати бізнес повідомляти про те, як вони реагують на вплив на права людини, і, за необхідності, вимагати від них забезпечувати таке повідомлення.

Різні державні установи та відомства можуть сприяти розвитку бізнесу та прав людини. Національні установи з прав людини, такі як офіси омбудсмена, можуть розробляти національні плани дій, отримувати скарги та/або оцінювати питання, пов’язані з бізнесом і правами людини, залежно від їх мандата. Суди та судові системи є важливими місцями для доступу потерпілих до засобів правового захисту. Інші державні механізми, такі як інспекції праці, відіграють важливу роль у виявленні, попередженні та вирішенні проблем прав людини.

Для більш детальної інформації див. наші сторінки щодо Національних планів дій та юридичних рамок. Додаткову інформацію про Керівні принципи ООН, включаючи рекомендації та питання імплементації, див. на сайті the Ресурсного центру бізнесу і прав людини.

 

Уряд, бізнес та права людини у Східній Європі та Центральній Азії

Урядування та дії держав були головними темами під час Першого регіонального форуму з бізнесу і прав людини у Східній Європі та Центральній Азії.

Через їхню спільну історію багато країн Східної Європи та Центральної Азії мають подібну нормативну базу. За словами Невени Дічич Костич з Белградського центру з прав людини, відсутність закону насправді не є проблемою для багатьох країн регіону, оскільки численні існуючі закони мають відношення до бізнесу та прав людини. Однак рівень фактичного виконання цих законів і їх застосування до бізнесу є низьким. Особливе занепокоєння викликає відсутність регуляторного нагляду. Інспекції праці, які є головним механізмом забезпечення трудових прав, часто слабкі або взагалі відсутні в регіоні. Наприклад, Грузія роками має руйннівні проблеми зі своєю інспекцією з праці, незважаючи на те, що вона одна з небагатьох країн регіону, яка має Національний план дій з бізнесу та прав людини.

Крім того, потраждалі часто стикаються з труднощами в доступі до засобів правового захисту через судову систему у зв’язку із юридичними, фінансовими та практичними перешкодами. Системи кримінального правосуддя не розроблені мовою прав людини, а адвокати та судді часто не мають підготовки у сфері бізнесу та прав людини. Адвокат Ана Дангова Хуг зазначила, що у Східній Європі та Центральній Азії на постраждалих лежить тягар доказування у двох напрямках – потреба ознайомлення суддів з існуючими стандартами бізнесу та прав людини, а також потреба довести відповідальність. Див. нашу сторінку щодо засобів захисту для отримання більш детальної інформації.

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше