Участь громадськості та механізми подання скарг

Взаємодія з громадами та носіями прав
Громади мають право висловлювати свою думку та занепокоєння щодо бізнес-проєктів, особливо якщо ці проекти можуть мати несприятливий вплив на права людини. Механізми подання скарг можуть бути важливим інструментом для взаємодії з громадами та подолання наслідків.

Участь громадськості

Участь громадськості у прийнятті рішень все більше визнається як право людини саме по собі. Громади мають право висловлювати свою думку та занепокоєння щодо бізнес-проєктів, особливо якщо ці проєкти можуть мати несприятливий вплив на права людини. Крім того, окремі інвестори вимагають від компаній проводити консультації з місцевими громадами перед початком проєкту.

«Соціальна ліцензія на діяльність» засновується на ідеї, що організації потребують базового рівня визнання з боку місцевої громади та інших зацікавлених сторін; без цього бізнес ризикує бути заблокованим, бути залученим у судові баталії та кампанії спротиву. Участь громадськості може бути надзвичайно важливою для отримання та збереження соціальної ліцензії на діяльність.

Крім того, участь громадськості та залучення зацікавлених сторін мають вирішальне значення для виявлення, запобігання, вирішення та усунення наслідків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, для прав людини. Таким чином, це є основою належної обачності у сфері прав людини.

Орхуська конвенція визнає право на участь громадськості, доступ до інформації та доступ до правосуддя з питань навколишнього середовища. Європейський Союз схвалив Орхуську конвенцію у 2005 році. Серед інших підписантів:

 • Албанія
 • Вірменія
 • Азербайджан
 • Білорусь
 • Боснія і Герцеговина
 • Болгарія
 • Хорватія
 • Чехія
 • Естонія
 • Грузія
 • Угорщина
 • Казахстан
 • Киргизстан
 • Латвія
 • Литва
 • Чорногорія
 • Північна Македонія
 • Польща
 • Молдова
 • Румунія
 • Сербія
 • Словаччина
 • Словенія
 • Таджикистан
 • Туркменістан
 • Україна

 

Механізми подання скарг

Механізм розгляду скарг на оперативному рівні — це процес, за допомогою якого носії прав, які постраждали, — наприклад, члени громади та працівни(ці)ки — повідомляють компанію про несприятливий вплив на права людини та інші свої скарги. Відповідно до Керівних принципів ООН, «щоб зробити можливим своєчасний розгляд скарг і безпосереднє відновлення, бізнес повинен створити або брати участь у ефективних механізмах розгляду скарг на оперативному рівні для окремих осіб і громад, які можуть зазнати негативного впливу». За допомогою механізмів подання скарг компанії повинні вживати заходів для своєчасного розгляду скарг, щоб запобігти наростанню шкоди та ескалації скарг. Підприємства також можуть використовувати механізми подання скарг, щоб визначити системні проблеми та відповідним чином адаптувати свою практику.

Механізми подання скарг можуть бути важливим компонентом доступу до засобів правового захисту; вони також можуть інформувати про процеси забезпечення належної обачності у сфері прав людини.

Відповідно до Керівних принципів ООН механізми подання скарг мають бути:

 • Легітимними: такими, що забезпечують довіру з боку груп зацікавлених сторін, для використання якими вони призначені, і справедливе проведення процесів розгляду скарг
 • Доступними: бути відомими всім групам зацікавлених сторін, для використання якими вони призначені, і включати в себе надання належної допомоги тим, хто може зіткнутися з певними перешкодами у доступі
 • Передбачуваними: надання чіткої та заздалегідь відомої процедури з орієнтовними часовими рамками для кожного етапу та ясністю щодо типів процесу та наявних результатів та засобів моніторингу виконання
 • Справедливими: вони мають прагнути забезпечити, щоб потерпілі сторони мали розумний доступ до джерел інформації, порад та досвіду, необхідних для участі в процесі розгляду скарг на справедливих, поінформованих та гідних умовах
 • Прозорими: інформування сторін скарги про її рух і надання достатньої інформації про роботу механізму, щоб зміцнити впевненість у його ефективності та задовольнити будь-які суспільні інтереси, які поставлені на карту
 • Сумісність з правами: забезпечення того, щоб результати та засоби правового захисту відповідали міжнародно визнаним правам людини
 • Джерело безперервного навчання: використання відповідних заходів для визначення уроків з метою вдосконалення механізму та запобігання майбутнім скаргам і нанесення шкоди
 • Заснованість на взаємодії та діалозі: консультації з групами зацікавлених сторін, для використання якими ці механізми призначені, щодо їхнього дизайну та ефективності, а також зосередження на діалозі як засобу для розгляду та вирішення скарг

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 813

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Checklist: Documenting Corporate Human Rights Impacts

This checklist is developed by ESCR-Net & Business & Human Rights Resource Centre, incorporating feedback from civil society representatives around the world. The checklist is available in 12 languages. Background The project responds to needs...

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

HRD Interview: Irina Chereneva, Chairwoman of Shakhterskaya Semya NGO, Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? We work within the labor [legislation] field. We solve problems in courts by means of communication with...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1449
Стратегические иски против участия общественности

Стратегические иски против участия общественности

Стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPP) — это одна из тактик, используемых бизнес-актерами, чтобы люди не выражали обеспокоенность по поводу их действий. SLAPP могут принимать форму уголовных или гражданских исков, поданных с целью запугать,...

читати більше
Правозащитники и гражданские свободы

Правозащитники и гражданские свободы

Работа правозащитников имеет огромное значение для бизнеса и движения за права человека из-за их критической важности для обеспечения корпоративной ответственности и подотчетности. Тем не менее, нападения на них растут. В этом хабе собраны новости об этих защитниках и...

читати більше
Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Контрольный список: совершенствование регистрации корпоративных нарушений прав человека

Это вторая черновая версия контрольного списка, выработанная Сетью по ЭСКП (ESCR-Net) и Ресурсным центром по вопросам бизнеса и прав человека (Business & Human Rights Resource Centre), с учётом пожеланий представителей гражданского общества из различных стран...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Интервью с правозащитниками

Интервью с правозащитниками

Ресурсный центр проводит интервью с активистами, журналистами и правозащитниками, где они делятся своими стратегиями, победами и рекомендациями по защите гражданских свобод и прав человека. Помимо интервью с региональными правозащитниками, на CEECA Resource Hub вы...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Интервью с Ириной Череневой, Председателем ОО “Шахтерская семья”

Какова ситуация с правозащитниками, работающими над проблемами в области прав человека, связанными с трудовой деятельностью в Казахстане? Достаточно ли защищены правозащитники? Мы работаем в рамках трудового поля. Проблемы разрешаем в судах, перепиской с...

читати більше