У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають:

– Зареєстровано 265 проблем, пов’язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних проєктів в чотирьох країнах, включених до нашого аналізу.

 Найчастіше повідомлялось про вплив на спільноти (98)

 Було зафіксовано 67 проблем впливу на навколишнє середовище. Інші підняті питання включають проблеми прозорості (55), вплив на правозахисників та громадянське суспільство (25), а також вплив на трудові права (20).

 Із проаналізованих 32 гідроенергетичних проєктів 17 отримали фінансування від міжнародних фінансових організацій, у тому числі чотири ГЕС отримали кошти на реабілітацію.

 Усі інвестуючі компанії були пов’язані зі звинуваченнями у порушеннях прав людини та/чи завданні шкоди навколишньому середовищу.

– Жодна інвестуюча компанія не має загальнодоступної політики в сфері прав людини.

Дані показують, що місцеві громади стикаються з серйозними ризиками на фоні зростаючого попиту на гідроенергію. За значною кількістю випадків впливу на життєдіяльність громад слідує ще одна проблема – проблема доступу до води. Необхідно терміново усунути шкоду в цьому секторі, щоб справедливий перехід на відновлювальні джерела енергії пом’якшив найгірші наслідкі кліматичної кризи.