Корупція і Верховенство права

Забезпечення справедливого та рівного застосування права
"Верховенство права" - це принцип, згідно з яким чіткі закони та правові рамки повинні застосовуватися справедливо та до всіх сторін у суспільстві, без свавільного використання влади. Корупція є однією з найбільш значущих перешкод на шляху до ефективного верховенства права.

“Верховенство права” – це принцип, згідно з яким чіткі закони та правові рамки повинні застосовуватися справедливо та до всіх сторін у суспільстві, без свавільного використання влади. Відповідно до Європейської Комісії, “згідно із верховенством права всі публічні повноваження завжди діють в рамках обмежень, встановлених законом, відповідно до цінностей демократії та основних прав та під контролем незалежних і неупереджених судів. Верховенство права включає такі принципи, як законність, що передбачає прозорий, підзвітний, демократичний і плюралістичний процес прийняття законів; правова визначеність; заборона самовільного здійснення виконавчої влади; ефективний судовий захист незалежними та неупередженими судами, ефективний судовий контроль, включаючи повагу до основних прав; поділ влади; і рівність перед законом.”

Верховенство права гарантує справедливе застосування законодавчої бази до всіх підприємств, незалежно від їх форми власності та/або зв’язків з державними службовцями. Таким чином, верховенство права також допомагає забезпечити ефективне запобігання, подолання та усунення порушень прав людини.

Основними перешкодами на шляху верховенства права є: погане управління, зловживання владою, організована злочинність, свавільне застосування закону, нехтування владою закону та авторитаризм.

Корупція є ще одним серйозним викликом для ефективного верховенства права. Корупція має значний негативний вплив на права людини, особливо якщо вони стосуються бізнесу та комерційних інтересів. Підприємства, які займаються корупцією, менш вірогідно будуть притягнуті до відповідальності за порушення прав людини, оскільки відповідні держави-учасниці часто «відмовляються» від розслідування, покарання та запобігання порушенням прав з боку таких компаній. Таким чином, порушення прав людини часто продовжуються і залишаються невиправленими.

Більше інформації можна знайти, відвідавши сторінки сайту Global NAPs щодо корупції і корпоративного права та управління.

Pinned Articles

Corruption, decline in civil liberties & attacks on human rights defenders are strictly correlated, Transparency International finds

While all states have a responsibility to respect, protect and fulfil the human rights of all people, the presence of corruption can weaken a government’s ability to do so by undermining the overall functioning of the state.

All of the costs, none of the benefits: How inequality, abuse and corporate greed have contributed to discontent in Kazakhstan

This week, more reports of torture and violence have surfaced in Kazakhstan, following protests over corruption, human rights abuses, low wages and severe inequality. The country’s oil sector is an emblematic example of these drivers of discontent.

Towards Human Rights Due Diligence in Ukraine: Connections to Existing Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Rules

Due diligence and other risk-based approaches are not alien to Ukrainian legislation. The anti-corruption and anti-money laundering due diligence is particularly closely comparable by its constitutive elements to HRDD and may become a foundation for the latter’s introduction in Ukraine.

Governance, rule of law and corruption in Eastern Europe and Central Asia: Barriers to holding corporations accountable for human rights abuses

State legislation and political will to implement them are the biggest determinants of corporate respect for human rights within that jurisdiction. If businesses do not expect to be held accountable for human rights abuses, they often feel free to cause or contribute to adverse impacts with impunity.

Latest Articles