Участь громадськості та механізми подання скарг

Взаємодія з громадами та носіями прав
Громади мають право висловлювати свою думку та занепокоєння щодо бізнес-проєктів, особливо якщо ці проекти можуть мати несприятливий вплив на права людини. Механізми подання скарг можуть бути важливим інструментом для взаємодії з громадами та подолання наслідків.

Участь громадськості

Участь громадськості у прийнятті рішень все більше визнається як право людини саме по собі. Громади мають право висловлювати свою думку та занепокоєння щодо бізнес-проєктів, особливо якщо ці проєкти можуть мати несприятливий вплив на права людини. Крім того, окремі інвестори вимагають від компаній проводити консультації з місцевими громадами перед початком проєкту.

«Соціальна ліцензія на діяльність» засновується на ідеї, що організації потребують базового рівня визнання з боку місцевої громади та інших зацікавлених сторін; без цього бізнес ризикує бути заблокованим, бути залученим у судові баталії та кампанії спротиву. Участь громадськості може бути надзвичайно важливою для отримання та збереження соціальної ліцензії на діяльність.

Крім того, участь громадськості та залучення зацікавлених сторін мають вирішальне значення для виявлення, запобігання, вирішення та усунення наслідків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, для прав людини. Таким чином, це є основою належної обачності у сфері прав людини.

Орхуська конвенція визнає право на участь громадськості, доступ до інформації та доступ до правосуддя з питань навколишнього середовища. Європейський Союз схвалив Орхуську конвенцію у 2005 році. Серед інших підписантів:

 • Албанія
 • Вірменія
 • Азербайджан
 • Білорусь
 • Боснія і Герцеговина
 • Болгарія
 • Хорватія
 • Чехія
 • Естонія
 • Грузія
 • Угорщина
 • Казахстан
 • Киргизстан
 • Латвія
 • Литва
 • Чорногорія
 • Північна Македонія
 • Польща
 • Молдова
 • Румунія
 • Сербія
 • Словаччина
 • Словенія
 • Таджикистан
 • Туркменістан
 • Україна

 

Механізми подання скарг

Механізм розгляду скарг на оперативному рівні — це процес, за допомогою якого носії прав, які постраждали, — наприклад, члени громади та працівни(ці)ки — повідомляють компанію про несприятливий вплив на права людини та інші свої скарги. Відповідно до Керівних принципів ООН, «щоб зробити можливим своєчасний розгляд скарг і безпосереднє відновлення, бізнес повинен створити або брати участь у ефективних механізмах розгляду скарг на оперативному рівні для окремих осіб і громад, які можуть зазнати негативного впливу». За допомогою механізмів подання скарг компанії повинні вживати заходів для своєчасного розгляду скарг, щоб запобігти наростанню шкоди та ескалації скарг. Підприємства також можуть використовувати механізми подання скарг, щоб визначити системні проблеми та відповідним чином адаптувати свою практику.

Механізми подання скарг можуть бути важливим компонентом доступу до засобів правового захисту; вони також можуть інформувати про процеси забезпечення належної обачності у сфері прав людини.

Відповідно до Керівних принципів ООН механізми подання скарг мають бути:

 • Легітимними: такими, що забезпечують довіру з боку груп зацікавлених сторін, для використання якими вони призначені, і справедливе проведення процесів розгляду скарг
 • Доступними: бути відомими всім групам зацікавлених сторін, для використання якими вони призначені, і включати в себе надання належної допомоги тим, хто може зіткнутися з певними перешкодами у доступі
 • Передбачуваними: надання чіткої та заздалегідь відомої процедури з орієнтовними часовими рамками для кожного етапу та ясністю щодо типів процесу та наявних результатів та засобів моніторингу виконання
 • Справедливими: вони мають прагнути забезпечити, щоб потерпілі сторони мали розумний доступ до джерел інформації, порад та досвіду, необхідних для участі в процесі розгляду скарг на справедливих, поінформованих та гідних умовах
 • Прозорими: інформування сторін скарги про її рух і надання достатньої інформації про роботу механізму, щоб зміцнити впевненість у його ефективності та задовольнити будь-які суспільні інтереси, які поставлені на карту
 • Сумісність з правами: забезпечення того, щоб результати та засоби правового захисту відповідали міжнародно визнаним правам людини
 • Джерело безперервного навчання: використання відповідних заходів для визначення уроків з метою вдосконалення механізму та запобігання майбутнім скаргам і нанесення шкоди
 • Заснованість на взаємодії та діалозі: консультації з групами зацікавлених сторін, для використання якими ці механізми призначені, щодо їхнього дизайну та ефективності, а також зосередження на діалозі як засобу для розгляду та вирішення скарг

Pinned Articles

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Remediation, Grievance Mechanisms and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights

This resource reviews what companies are expected to do to provide remedy when human rights impacts have already occurred, whether in their own operations or in their value chains, in line with the Guiding Principles.

Handling and Resolving Local-Level Concerns and Grievances

Having effective operational-level grievance mechanisms in place to systematically handle and resolve the grievances that arise helps to diffuse potential problems and provides channels for resolving issues that might otherwise escalate into protests, conflicts or legal disputes. They also provide an important tool to help companies assess the state of community relations and indicate where problems may arise.

Latest Articles

Deadline: 1 March 2024! Call for input for the Working Group’s report on respecting the rights of LGBTI people in the context of business activities: fulfilling obligations and responsibilities under the UNGPs

[Note: this information comes from the OHCHR webpage dedicated to this call for input. Direct link: HERE] Background In recent years, the business and human rights agenda has seen a real strengthening in support for greater equality and respect of the rights of...

читати більше
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

читати більше
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

читати більше
Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

This guide explains how to embed human rights into company functions This is done through clarifying the concept of embedding human rights by breaking it down into six elements that can easily be applied to a business environment. A definition of each of the six elements is provided, followed by an overview of the current company practice around it and examples of specific measures and initiatives implemented by companies.

читати більше