Трудові права і профспілки

Забезпечення дотримання прав людини
Трудові права охоплюють широкий спектр прав людини, від права на гідну працю та свободу асоціацій до рівних можливостей і захисту від дискримінації.

Трудові права охоплюють широкий спектр прав людини, від права на гідну працю та свободу асоціацій до рівних можливостей і захисту від дискримінації. Конкретні права, пов’язані з робочим місцем, включають право на здоров’я та безпеку на робочому місці та право на приватність на роботі, серед багатьох інших. З огляду на взаємовідносини між працівниками, роботодавцями та державою, права працівників є тим місцем, де «бізнес» і «права людини» найчастіше перетинаються.

Права працівників на міжнародному рівні викладені в ряді конвенцій і договорів з прав людини, включаючи Загальну декларацію прав людини (статті 23 і 24, 1948 р.) і Мфжеародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), які передбачають :

  • Право кожного на можливість заробляти собі на життя працею, яку він/вона вільно обирає або на яку погоджується
  • Право на користування справедливими та сприятливими умовами праці, зокрема на оплату, яка забезпечує всім працівникам, як мінімум, справедливу заробітну плату та рівну винагороду за працю рівної цінності, а також гідне життя для себе та їхніх сімей
  • Безпечні та здорові умови праці
  • Рівні можливості для кожного отримати підвищення на посаді до відповідного вищого рівня без урахування інших міркувань, крім стажу та компетентності
  • Відпочинок, дозвілля та розумне обмеження робочого часу, оплачувані періодичні відпустки, а також винагорода за роботу в святкові дні
  • Право кожного створювати профспілки та вступати до них за власним вибором, а також право на страйк за умови, що воно реалізується відповідно до законодавства конкретної країни.

Глобальна нерівність у владі робить можливою модель бізнесу, спрямовану на максимізаціб прибутку, яка формує глобальну економіку, що надає перевагу прибутку над людьми. Домінування цієї моделі сприяє різним формам експлуатації, включаючи заробітну плату, розмір якої призводить до бідності, дискримінацію та насильство, репресії проти профспілок та колективних організацій, зростання нестабільності роботи та відсутність соціального захисту. Ця експлуатація праці та відносини з провідними брендами та роздрібними торговцями часто приховані складною та непрозорою мережею глобальних ланцюгів поставок.

Текст адаптовано з веб-сайту Global NAPs Данського інституту прав людини та порталу з трудових прав Ресурсного центру з бізнесу і прав людини.

Pinned Articles

Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

World Report 2022, Human Rights Watch’s 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries. There HRW highlights various setbacks in different human rights areas, among which are labour rights in some Eastern...

Study lays out transnational legal toolbox for workers, labour movements & trade unions on corporate accountability mechanisms

This report offers a toolbox of legal strategies and approaches taken by the labor movement and contextualizes key lessons learned.

New EU guidance helps companies to combat forced labour in supply chains

The Guidance on due diligence helps EU companies to address the risk of forced labour in their operations and supply chains, in line with international standards. The Guidance will enhance companies’ capacity to eradicate forced labour from their value chains by providing concrete, practical advice on how to identify, prevent, mitigate and address its risk.

Report: Workers’ rights in the Baltics

Strengthening workers’ rights in the Baltic Sea region is a strategic priority for the trade union movement in the Nordic countries and it has been so ever since the Baltic States gained their independence in 1991.

Respecting Trade Union Rights in Global Value Chains: Practical Approaches for Business

This resource seeks to equip companies with practical ideas and tools for taking action, in order to help close the gap between commitment and practice.

Digging in the shadows: Eastern Europe and Central Asia’s opaque extractives industry

The Business & Human Rights Resource Centre analysed the human rights policies and performance of 30 extractives companies in Eastern Europe and Central Asia, with a focus on Armenia, Georgia, and Kazakhstan. In doing so, we aimed to draw attention to the major human rights risks and impacts within the region, as well as address the lack of information around business activities.

Latest Articles