Labour Rights and Unions

Ensuring Workers' Human Rights Are Respected
Labour rights encompass a large array of human rights, from the right to decent work and freedom of association to equal opportunity and protection against discrimination.

Pojęcie praw pracowniczych obejmuje szeroki wachlarz praw człowieka, od prawa do godnej pracy i wolności zrzeszania się po prawo do równych szans i ochrony przed dyskryminacją. Konkretne prawa odnoszące się do środowiska pracy to między innymi prawo do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, do prywatności i wiele innych. W relacjach pomiędzy pracownikami, pracodawcami a państwem to właśnie prawa pracownicze stanowią najczęściej punkt styku “biznesu” i “praw człowieka”.

Prawa pracowników na poziomie międzynarodowym zostały opisane w szeregu konwencji i traktatów dotyczących praw człowieka, w tym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. (art. 23 i 24) oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych I Kulturalnych z 1966 r., które zapewniają:

  • Prawo pracownika do zarabiania na życie pracą swobodnie wybraną.
  • Prawo do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, a zwłaszcza do wynagrodzenia, które zapewnia wszystkim pracownikom przynajmniej godziwe zarobki oraz równe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości, a także godne życie dla nich samych i ich rodzin.
  • Prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.
  • Równe szanse na awans zawodowy na odpowiednio wyższy poziom przy uwzględnieniu jedynie stażu pracy i kwalifikacji.
  • Prawo do wypoczynku, czasu wolnego oraz rozsądnego ograniczenia godzin pracy i okresowych płatnych urlopów wypoczynkowych, a także do wynagrodzenia za dni ustawowo wolne od pracy.
  • Prawo do tworzenia oraz wstępowania do dowolnie wybranych związków zawodowych oraz prawo do strajku przy założeniu jego realizacji zgodnie z prawem danego kraju.

Globalne nierówności w sferze władzy i wpływów umożliwiają funkcjonowanie modeli biznesowych dążących do maksymalizacji zysków przedsiębiorstw, w wyniku czego kształtowana jest światowa gospodarka stawiająca zyski ponad ludźmi. Dominacja tego paradygmatu sprzyja rozmaitym formom wykorzystywania pracowników, a należą do nich głodowe płace, dyskryminacja i przemoc, represjonowanie związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych, rosnąca niepewność zatrudnienia, a także brak zabezpieczenia społecznego. Powiązania pomiędzy tymi nadużyciami a znanymi markami, sprzedawcami i dystrybutorami są często trudne do wyśledzenia z powodu zawiłych i niejasnych globalnych sieci dostaw.

Powyższy tekst powstał na podstawie materiałów opracowanych przez Duński Instytut Praw Człowieka na temat KPD na świecie Global NAPs website oraz Business & Human Rights Resource Centre na portalu o prawach pracowniczych labour rights portal

Pinned Articles

Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

World Report 2022, Human Rights Watch’s 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries. There HRW highlights various setbacks in different human rights areas, among which are labour rights in some Eastern...

Study lays out transnational legal toolbox for workers, labour movements & trade unions on corporate accountability mechanisms

This report offers a toolbox of legal strategies and approaches taken by the labor movement and contextualizes key lessons learned.

New EU guidance helps companies to combat forced labour in supply chains

The Guidance on due diligence helps EU companies to address the risk of forced labour in their operations and supply chains, in line with international standards. The Guidance will enhance companies’ capacity to eradicate forced labour from their value chains by providing concrete, practical advice on how to identify, prevent, mitigate and address its risk.

Report: Workers’ rights in the Baltics

Strengthening workers’ rights in the Baltic Sea region is a strategic priority for the trade union movement in the Nordic countries and it has been so ever since the Baltic States gained their independence in 1991.

Respecting Trade Union Rights in Global Value Chains: Practical Approaches for Business

This resource seeks to equip companies with practical ideas and tools for taking action, in order to help close the gap between commitment and practice.

Digging in the shadows: Eastern Europe and Central Asia’s opaque extractives industry

The Business & Human Rights Resource Centre analysed the human rights policies and performance of 30 extractives companies in Eastern Europe and Central Asia, with a focus on Armenia, Georgia, and Kazakhstan. In doing so, we aimed to draw attention to the major human rights risks and impacts within the region, as well as address the lack of information around business activities.

Latest Articles

Webinar report: Business conduct in times of war

The Webinar was co-organized by Yaroslav Mudryi National Law University and Polish Institute for Human Rights and Business and supported by the International Visegrad Fund. The event sought input from a range of stakeholders on how to coordinate efforts of companies,...

czytaj dalej
Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

World Report 2022, Human Rights Watch’s 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries. There HRW highlights various setbacks in different human rights areas, among which are labour rights in some Eastern...

czytaj dalej