Policies

Business Commitments to Respect Human Rights
Businesses should clearly outline their commitments to respect human rights, including environmental rights, occupational safety, and labour rights. These should be publicly available and communicated to all personnel, business partners, and other relevant parties.

Zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka: “Przedsiębiorstwa powinny zakomunikować swoje zaangażowanie w wywiązywanie się z odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka w formie oficjalnej polityki firmy, która będzie stanowić fundament tej odpowiedzialności”. Taka polityka przedsiębiorstwa powinna:

  • Być zatwierdzona przez kierownictwo najwyższego szczebla.
  • Czerpać z odpowiedniej wiedzy eksperckiej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
  • Określić oczekiwania w sferze praw człowieka wobec zatrudnionych, partnerów biznesowych i innych podmiotów bezpośrednio związanych z ich działalnością, produktami lub usługami.
  • Być dostępna w sferze publicznej oraz dla wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i innych zaangażowanych podmiotów.
  • Mieć odzwierciedlenie w procedurach operacyjnych niezbędnych do wdrożenia jej w całym przedsiębiorstwie.

Wiele firm już posiada zobowiązania w niektórych obszarach praw człowieka, w tym w zakresie:

  • BHP,
  • Zarządzania ryzykiem środowiskowym i ochrony środowiska,
  • Praw pracowniczych i związków zawodowych,
  • Pracy przymusowej i współczesnego niewolnictwa,
  • Współpracy ze społecznościami odczuwającymi konsekwencja działalności przedsiębiorstwa.

Wprowadzane przez firmę polityki powinny być zatwierdzane i wspierane przez kadrę zarządzającą najwyższego szczebla. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniego czasu, szkoleń i zasobów, by polityki w dziedzinie praw człowieka zostały wdrożone zarówno wśród kadry menedżerskiej, jak i na innych poziomach. Menedżerowie średniego szczebla odgrywają bardzo istotną rolę w procesie praktycznego wdrażania polityki praw człowieka.

Istnieją indexy i benchmarki takie jak Know the Chain i Corporate Human Rights Benchmark, które wspierają proces oceny przedsiębiorstw w zakresie treści oraz jakości ich polityk w sferze praw człowieka, oraz efektywności ich wdrażania.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=YXq5h36G9Ho&feature=emb_title&ab_channel=InterPraxisSustainability

Pinned Articles

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Organizing the Human Rights Function Within a Company

This UN Global Compact good practice note examines different models for how companies assign responsibility for human rights within the company, and compares relative merits of each model.

Latest Articles

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

This guide explains how to embed human rights into company functions This is done through clarifying the concept of embedding human rights by breaking it down into six elements that can easily be applied to a business environment. A definition of each of the six elements is provided, followed by an overview of the current company practice around it and examples of specific measures and initiatives implemented by companies.

czytaj dalej