Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (KPK OECD)

Państwowy, pozasądowy mechanism rozpatrywania skarg
Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu (KPK ds. RBC, KPK OECD) to agencje powołane przez rządy Państw, na których – w wyniku zobowiązania się do przestrzegania i wdrażania Wytycznych OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – ciąży zobowiązanie do powołania KPK. Obecnie KPK, których historia sięga roku 2000, tworzą sieć i społeczność praktyków w 51 krajach na całym świecie.

Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (KPK OECD)

Czym są?

Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu (KPK ds. RBC, KPK OECD) to agencje powołane przez rządy Państw, na których – w wyniku zobowiązania się do przestrzegania i wdrażania Wytycznych OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – ciąży zobowiązanie do powołania KPK. Obecnie KPK, których historia sięga roku 2000, tworzą sieć i społeczność praktyków w 51 krajach na całym świecie.

Punkty różnią się między sobą pod względem organizacyjnym, ponieważ nie istnieje ich ujednolicony wzorcowy model, muszą jednak prezentować równy poziom skuteczności.

Czym się zajmują?

Ich działalność skupia się przede wszystkim na dwóch obszarach:

  1. Upowszechnianiu standardów OECD w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (responsible business conduct, RBC)
  2. Rozpatrywaniu zawiadomień o naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dot. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, ponieważ KPK stanowią jeden z pozasądowych państwowych mechanizmów rozpatrywania skarg.

W jaki sposób rozpatrują skargi?

KPK rozpatrują Proces ten składa się z 4 etapów:

  • Wstępna ocena zgłoszenia (ok. 3 miesięcy)
  • Pomoc stronom w rozwiązaniu kwestii spornej
  • Publikacja oceny końcowej (nie później niż 12 miesięcy od przyjęcia zawiadomienia)

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów rozpatrywania skargi, wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej tematyki, można znaleźć TUTAJ.

Co istotne, KPK danego kraju może pracować nad zgłoszeniami dotyczącymi działań:

  • Krajowych firm w kraju
  • Krajowych firm za granicą
  • Zagranicznych firm w kraju,

pod warunkiem, że firmy te spełniają warunek bycia firmami wielonarodowymi.

Informacje o rozpatrywanych skargach:

Baza danych gromadząca informacje o ponad 650 skargach rozpatrywanych przez KPK OECD znajduje się TUTAJ. Pozwala ona na filtrowanie zgłoszeń między innymi według obszaru tematycznego czy daty jego przyjęcia. Informacja na temat postępowań przed KPK OECD w Polsce dostępne są również TUTAJ.

KPK OECD w Polsce:

Polski KPK OECD jest umiejscowiony w Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowa procedura postępowania przed polskim KPK OECD dostosowana do krajowego kontekstu dostępna jest TUTAJ, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Skargi przyjmowane są jednak wyłącznie w języku polskim.

Akademia e-learningowa OECD dotycząca odpowiedzialnego postępowania w biznesie:

OECD opracowało zakończone certyfikatem szkolenie przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i należytej staranności w jego prowadzeniu. Kurs jest nieodpłatny, dostępny w języku angielskim a zapoznanie się z jego treścią zajmuje około 2,5 godziny. Po jego zakończeniu możliwe jest otrzymanie certyfikatu. Więcej informacji dostępne TUTAJ.

Punkty kontaktowe działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej (CEECA):

Kraj Kontakt
Chorwacja Mr Vjekoslav Juricic

vjekoslav.juricic@mvep.hr

Czechy pnc@subrei.gob.cl

+56 2 28275574

Estonia ncp.estonia@mkm.ee
Kazachstan ncpkaz@economy.kz

+7 7172 28 08 17

Mr Karbenov Ruslan – r.karbenov@eri.kz  |  + 7 702 313 18 70

Litwa info@oecdncp.lt

+370 706 64854

Łotwa lvncp@mfa.gov.lv

+371 67016114

Polska kpk.oecd@mfipr.gov.pl

+48 22 273 84 99

+48 22 273 86 04

Rumunia pnc@investromania.gov.ro
Słowacja nkm@mhsr.sk
Słowenia nkt-oecd.mg@gov.si

+386 1 400 35 56

Ukraina Ms Maryna Kupchuk – kupchuk@me.gov.ua
Węgry nkp@pm.gov.hu

Ms Marina Nyeste – marina.nyeste@pm.gov.hu

 

Przydatne linki:

Pinned Articles

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct Since their introduction in 1976, the Guidelines have been continuously updated to remain fit for purpose in light of societal challenges and the evolving context for...

Latest Articles