Human Rights Defenders

Individuals and groups promoting human rights
Around the world, civic freedoms and human rights defenders (HRDs) are increasingly under attack and the environment in which civil society can operate freely is narrowing. This phenomenon is taking place not just in countries that are led by repressive or autocratic governments, but also in established democracies.

Wszyscy mamy prawo, ale i obowiązek wspierania idei praw człowieka, a także stawania w obronie demokracji i jej instytucji. Obrońcy praw człowieka to osoby zajmujące się tym aktywnie.  Obrońcy swobód obywatelskich i praw człowieka na całym świecie są coraz częściej ofiarami ataków, a przestrzeń dla działań społeczeństwa obywatelskiego kurczy się. To zjawisko ma miejsce nie tylko w państwach rządzonych przez represyjne i autokratyczne reżimy, lecz także w państwach o ugruntowanym ustroju demokratycznym. Dotyczy to zwłaszcza prawa do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się, informacji, a także prawa do prywatności, które to coraz częściej są naruszane. Pełne poszanowanie swobód obywatelskich, którego elementami są brak dyskryminacji, przejrzystość i odpowiedzialność rządów oraz wolność od korupcji, leży we wspólnym interesie zarówno przedsiębiorstw jak i obrońców praw człowieka.

Stawianie interesów korporacji ponad dobrem społeczeństwa i pracowników to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją obrońcy praw człowieka. Ci spośród nich, którzy sprzeciwiają się korporacjom – czy to prawnicy specjalizujący się w prawach człowieka, działacze na rzecz praw pracowniczych i związkowcy, ludzie walczący z korupcją czy też dziennikarze – są w najtrudniejszej sytuacji spośród wszystkich aktywistów. Zarazem są najważniejszym motorem zmian, mają ogromny wkład w ochronę praw człowieka i egzekwowanie odpowiedzialności korporacji.

Na tej stronie znajdziesz aktualne informacje o obrońcach praw człowieka, sprawozdania o ich sytuacji, a także dowiesz się, z jakich narzędzi korzystają.

Więcej informacji uzyskasz w portalu na temat obrońców praw człowieka Business & Human Rights Resource Centre portal on HRDs.

Pinned Articles

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

Corruption, decline in civil liberties & attacks on human rights defenders are strictly correlated, Transparency International finds

While all states have a responsibility to respect, protect and fulfil the human rights of all people, the presence of corruption can weaken a government’s ability to do so by undermining the overall functioning of the state.

SLAPPd: the Armenian activists fighting a mining multinational’s lawsuits

Strategic lawsuits against public participation (SLAPP) used by Lydian international, the tax haven listed mining company, against journalists and civil society as it presses forward with the Amulsar gold mine in Armenia, whilst the European Bank of Reconstruction and Development has stood by silently.  

Rory Peck Trust launches anti-SLAPPs resources for journalists

Journalists around the world are increasingly being silenced with legal threats and lawsuits. These funds and organisations can help by providing advice, support and financial assistance to freelance journalists.

Eyewitness

This app helps activists and witnesses document and verify human rights abuses.

Let us make Europe a safe place for environmental human rights defenders

There are places in Europe today where environmental human rights defenders are beaten, threatened, verbally abused, intimidated, or otherwise prevented from carrying out their legitimate activities in a safe and free manner.

Human Rights Defenders in the Western Balkans Report

The position of human rights defenders (HRDs) in the Western Balkans is increasingly precarious. Across the region, HRDs and organisations, as well as independent media outlets, are prone to intimidation, threats, smear campaigns, digital and physical attacks, and an overall disregard by national authorities.

Review of the security situation of human rights defenders, civil activists working on corporate accountability in Kazakhstan (2016-2020)

In 2021, PA ‘Kadir-Kasiet’, together with the Business & Human Rights Resource Centre, conducted research into the situation regarding the protection of human rights defenders in the field of corporate accountability in the period from 2016 to 2020.

Latest Articles

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Human Rights Defenders & Civic Freedoms

Human Rights Defenders & Civic Freedoms

HRDs’ work is essential to the business and human rights movement because of their critical importance for ensuring corporate responsibility and accountability. Yet, attacks on them are growing. This hub brings together news on these advocates and communities -...

czytaj dalej
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

czytaj dalej
HRD Interview: Dilnar Insenova, activist from Kazakhstan

HRD Interview: Dilnar Insenova, activist from Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? In general, the situation with human rights defenders is the same as in the country on the whole: no one is...

czytaj dalej