Understanding BHR

The Protect, Respect, Remedy Framework
Business and human rights recognizes that while businesses can be powerful drivers of development and the realization of economic rights, they can also have adverse impacts on workers, local communities, and other rights-holders. 

“Biznes i prawa człowieka” to idea, w myśl której wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od skali i miejsca prowadzenia działalności, powinny respektować prawa człowieka, w tym prawo do wolności stowarzyszania się, czystego i zdrowego środowiska czy zakaz pracy przymusowej.   Koncepcja biznesu i praw człowieka (skrót ang. BHR od Business and Human Rights) zakłada, że choć przedsiębiorstwa mogą być potężnym motorem rozwoju i realizacji praw ekonomicznych, to jednocześnie mogą także wywierać negatywny wpływ na życie pracowników, lokalnych społeczności i innych podmiotów praw człowieka.

Ramy praw człowieka w kontekście biznesu są częścią Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (ang. UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs). Więcej informacji o Wytycznych ONZ znajdziesz tutaj. Rządy państw, społeczeństwo obywatelskie, organizacje międzynarodowe i działające w wielu krajach korporacje w ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegają ogromne znaczenie praw człowieka w kontekście biznesu, co przekłada się na ustawodawstwa krajowe, międzynarodowe ramy prawne, standardy w biznesie i dobrowolne inicjatywy podejmowane przez korporacje. Klienci i konsumenci także coraz głośniej domagają się, by firmy, których produkty i usługi kupują, szanowały prawa człowieka.

Biznes i prawa człowieka mają wiele wspólnego z innymi celami i dążeniami, w tym z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz zwalczeniem korupcji. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka opierają się na trzech filarach:

  • Obowiązku państw zapewnienia ochrony praw człowieka,
  • Odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka,
  • Zapewnieniu dostępu ofiarom nadużyć ze strony korporacji do odpowiednich, skutecznych środków zaradczych i mechanizmów naprawczych (sądowych i pozasądowych).

Dowiedz się więcej o obowiązku państw w zakresie zapewnienia ochrony praw człowieka tutaj, o odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka tutaj. Więcej na temat dostępu ofiar nadużyć do odpowiednich mechanizmów naprawczych, zapewnianych zarówno przez państwo, jak i przez inne instytucje, przeczytasz tutaj.

Pinned Articles

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

World Report 2022, Human Rights Watch’s 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries. There HRW highlights various setbacks in different human rights areas, among which are labour rights in some Eastern...

Putting Eastern Europe and Central Asia on the business and human rights agenda

In these countries, the narrative has been “development now, everything else later” – with that “everything else” encompassing the environment, sustainability and human rights.

How Can Businesses Impact Human Rights?

This concise table includes a summary list of internationally recognized human rights, provides a short explanation of each right, and offers examples of how business activities could impact the right.

Video: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe – Forum on Business and Human Rights 2020

The first Regional Forum on Business and Human Rights in the Eastern Europe and Central Asia convened representatives from governments, national human rights institutions, civil society, business and labour organisations at the regional level and also international level to discuss business and human rights. The Forum provided an opportunity to raise awareness of and promote implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in the region. Moreover, the Regional Forum explored how existing vulnerabilities have been amplified and exposed by the COVID-19 crisis and discussed the need to view the crisis as an opportunity to drive change and build back better.

Key Terms on Business and Human Rights

This glossary provides standard definitions for key terminology on the topic of business and human rights.

Introduction to Salient Human Rights Issues

Salient human rights issues: The human rights at risk of the most severe negative impact through the company’s activities and business relationships.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights – Translations

The UNGPs are currently available in English, Russian, and Serbian.

First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia: Key problems and opportunities

Business reluctance to engage with human rights issues was a common theme during the First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia. Across the region – which includes the Balkans and the Caucasus – representatives from governments, businesses and civil society expressed a general lack of willingness to work on business and human rights.

Latest Articles

Руководящие принципы ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН) подчеркивают важную роль, которую бизнес играет в содействии устойчивому развитию и защите прав человека. Принципы подчеркивают важность...

czytaj dalej