Business

Company Responsibility to Respect
Businesses can play a powerful role in promoting and advancing human rights, such as those to food, livelihood, safe working conditions, and development. However, they also can also have negative impacts -- intentionally or unintentionally -- on rights such as those to a safe and healthy environment, access to water, and non-discrimination. 

Przedsiębiorstwa powinny szanować prawa człowieka. Oznacza to, że powinny unikać naruszania praw człowieka oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka, do którego się przyczyniły.” wyjaśniają Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka (UNGP 11).

Przedsiębiorstwa mogą odgrywać ogromną role w zapewnieniu realizacji i promowaniu poszanowania praw człowieka, w tym prawa do pożywienia, środków do życia, bezpiecznych warunków pracy i rozwoju. Jednak mogą też mieć – zamierzony bądź nie – negatywny wpływ na prawa człowieka, na przykład na prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska, dostęp do wody i zakaz dyskryminacji.

Od firm coraz bardziej oczekuje się poszanowania praw człowieka, zwłaszcza, że cały czas przyjmowane są coraz to nowe przepisy w sferze ładu korporacyjnego i należytej staranności w zakresie praw człowieka. Korporacje coraz częściej są pociągane do odpowiedzialności na drodze sądowej za naruszenia praw człowieka, zarówno w kraju, w którym doszło do nadużyć, jak i w kraju, gdzie firma ma swoją centralę. Unia Europejska dąży do wprowadzenia kolejnych uregulowań prawnych, w tym opracowywanych właśnie przepisów dotyczących obowiązkowego procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Wiele firm już przyjęło zobowiązania i zasady postępowania w dziedzinie praw człowieka, które często mają formę inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, inwestycji społecznych, społecznej odpowiedzialności biznesu lub ESG (czyli – ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). Choć te obszary działań firm mocno się wzajemnie zazębiają, koncepcja “praw człowieka i biznesu” koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu szkodliwemu wpływowi korporacji na prawa człowieka. Projekty o charakterze filantropijnym i inwestycyjnym, jakkolwiek pożądane, nie są w stanie “zrekompensować” negatywnych konsekwencji powodowanych przez biznes. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji poświęconej wzajemnie powiązanym dążeniom i interesom.

Od firm oczekuje się, że będą unikały naruszania praw człowieka uznawanych na mocy przepisów międzynarodowych, wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i opisywanych w szeregu wiążących umów międzynarodowych czy na poziomie ONZ czy regionalnym.

Serwis internetowy na temat biznesu respektującego prawa człowieka – Doing Business With Respect for Human Rights – zawiera informacje o znaczeniu poszanowania praw człowieka przez firmy, o konkretnych prawach, jakich muszą przestrzegać korporacje, a także o tym, jak mogą zintegrować ideę praw człowieka ze swoimi praktykami biznesowymi.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]: https://www.youtube.com/watch?v=mCtNx3hHZ08&ab_channel=MikeBaab

Pinned Articles

How (not) to do Business and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia. Case Studies

“How (not) to do Business & Human Rights in Central & Eastern Europe and Central Asia” – a collection of 15 case studies from 8 countries in the region (Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Hungary, Kyrgyzstan, North Macedonia, Poland and Ukraine) is now available...

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

Human Rights Watch – World Report 2022. Events of 2021

World Report 2022, Human Rights Watch’s 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries. There HRW highlights various setbacks in different human rights areas, among which are labour rights in some Eastern...

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

This guide explains how to embed human rights into company functions This is done through clarifying the concept of embedding human rights by breaking it down into six elements that can easily be applied to a business environment. A definition of each of the six elements is provided, followed by an overview of the current company practice around it and examples of specific measures and initiatives implemented by companies.

Covid-19, Business and Human Rights: Challenges and Behavioral Strategies (Analytical Note)

This document proposes to consider the balance of business and human interests in the context of the COVID-19 pandemic.

Updated BHR Country Guide for Belarus

This guide helps you quickly understand the topic of “business and human rights” and provides a basic toolkit for introducing proper approaches to business processes and government regulation.

How Can Businesses Impact Human Rights?

This concise table includes a summary list of internationally recognized human rights, provides a short explanation of each right, and offers examples of how business activities could impact the right.

Doing business with respect for human rights

‘Doing Business With Respect for Human Rights’ is a comprehensive guide designed for companies of all sizes, sectors and geographies. It is intended to equip readers with practical advice and real-life examples that help to translate the high-level expectations in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights into concrete action.

Organizing the Human Rights Function Within a Company

This UN Global Compact good practice note examines different models for how companies assign responsibility for human rights within the company, and compares relative merits of each model.

Latest Articles

Руководящие принципы ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН) подчеркивают важную роль, которую бизнес играет в содействии устойчивому развитию и защите прав человека. Принципы подчеркивают важность...

czytaj dalej