State Remedy

Government Bodies and Court Systems
State remedy includes judicial and non-judicial mechanisms overseen or facilitated by government bodies and/or court systems. Certain wrongs can give rise to criminal liability, certain wrongs can give rise to civil liability, and other wrongs can give rise to both forms of liability.

Mechanizmy rozpatrywania skarg zapewniane przez państwo to między innymi mechanizmy sądowe i pozasądowe nadzorowane i wspomagane przez organy państwowe i/lub sądy. Forma mechanizmu umożliwiającego dochodzenie zadośćuczynienia czy odszkodowania uzależniona jest od popełnionego nadużycia oraz odpowiedzialności, jaką za sobą pociąga (liability). Niektóre nadużycia mogą rodzić powstanie odpowiedzialności karnej, inne wiążą się z odpowiedzialnością cywilną, jeszcze inne pociągają za sobą zarówno odpowiedzialność karną, jak i cywilną, a wszystko zależy od jurysdykcji. Krótko mówiąc, różnica pomiędzy karnymi środkami naprawczymi a sankcjami cywilnymi polega na tym, że „prawo karne ma na celu karanie, a prawo cywilne dąży do zadośćuczynienia.

Mechanizmy sądowe występują w sądach lokalnych i krajowych. Tymczasem mechanizmy pozasądowe są dostępne między innymi w Krajowych Punktach Kontaktowych OECD, biurach rzeczników praw człowieka, a także w krajowych instytucjach praw człowieka (zwłaszcza tych, do których kompetencji należy przyjmowanie skarg).

Środki zaradcze na gruncie prawa cywilnego służą głównie do zadośćuczynienia ofiarom lub zapewnienia im powrotu do sytuacji sprzed zaistnienia szkód. Jedynie ofiary nadużyć, a w niektórych przypadkach bliscy ofiar, mogą złożyć powództwo cywilne przeciwko podmiotom, które spowodowały szkody. Środki naprawcze o charakterze cywilnym często przybierają formę finansowej lub niefinansowej rekompensaty, ale mogą także należeć do nich przeprosiny, restytucja, a także zapobieganie dalszym szkodom poprzez nakazy i gwarancje niewystąpienia kolejnych naruszeń.

Karne środki naprawcze lub sankcje leżą w gestii państwa i mogą być nakładane zarówno przy udziale ofiary nadużyć, jak i bez ich udziału. Karne środki naprawcze lub sankcje wobec osoby fizycznej lub prawnej (tj. przedsiębiorstwa) mogą przybierać rozmaite formy, w tym pozbawienie wolności, areszt domowy, dozór, grzywna, restytucja i prace społeczne.

Powyższy tekst powstał na podstawie materiałów opracowanych przez Duński Instytut Praw Człowieka Danish Institute for Human Rights Global NAPs website. Więcej informacji uzyskasz na portalu Business & Human Rights Resource Centre poświęconym tematyce odpowiedzialności prawnej korporacji Corporate Legal Accountability.

Pinned Articles

Study lays out transnational legal toolbox for workers, labour movements & trade unions on corporate accountability mechanisms

This report offers a toolbox of legal strategies and approaches taken by the labor movement and contextualizes key lessons learned.

State Obligations to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under the European Convention on Human Rights

This study examines State obligations to prevent and redress corporate-related human rights violations under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Latest Articles

Handbook for Lawyers on Business and Human Rights

Handbook for Lawyers on Business and Human Rights

This handbook aims to assist lawyers who seek to integrate business and human rights considerations into the advice they provide to clients in relation to M&A and commercial transactions. The Handbook brings together in one place a diverse collection of educational resources relating to the roles and responsibilities of legal practitioners with respect to business and human rights, including background context and explanation, case scenarios, discussion exercises, frequently asked questions, sample checklists and further reading and resources.

czytaj dalej
Updated BHR Country Guide for Belarus

Updated BHR Country Guide for Belarus

This guide helps you quickly understand the topic of “business and human rights” and provides a basic toolkit for introducing proper approaches to business processes and government regulation.

czytaj dalej