Repression and Government Crackdowns

Government Action Against Activism
Governments may seek to exert strict control over civil society, activists, journalists, and others who illuminate human rights issues related to business activities.

Rządy państw mogą dążyć do ścisłej kontroli nad społeczeństwem obywatelskim, aktywistami, dziennikarzami oraz wszystkimi, którzy nagłaśniają kwestie praw człowieka w kontekście działalności przedsiębiorstw. Zagrożenia związane z represjami ze strony władz państwowych są poważniejsze w sytuacjach, w których rząd, wpływowi politycy, oligarchowie i/lub darczyńcy wspierający działalność polityczną są właścicielami lub posiadają udziały w danej spółce.

Represje, kontrola rządu i autorytaryzm mogą doprowadzić do ograniczenia przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i jego działań na rzecz praw człowieka w biznesie. W takich okolicznościach obrońcy praw człowieka są częściej atakowani. Podczas pandemii Covid-19 represje wobec aktywistów działających w sferze praw człowieka i biznesu przybrały na sile na całym świecie.

Zdarzało się, że w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej władze niektórych państw podejmowały zdecydowane działania przeciwko obrońcom praw człowieka, protestującym, aktywistom i strajkującym. Na przykład pracownicy, którzy odegrali wiodącą rolę w protestach na Białorusi, doświadczyli poważnych represji.

Związki zawodowe również bywają celem ataków, zwłaszcza kiedy przeciwstawiają się praktykom przedsiębiorstw skarbu państwa. Podczas strajków w miejscowości Żanaozen w 2011, kazachstańska policja otworzyła ogień do strajkujących robotników naftowych, wskutek czego 64 osoby zmarły, a 400 osób odniosło obrażenia. Tymczasem według władz Kazachstanu liczba ofiar była znacznie mniejsza – jedynie 15. W kolejnych miesiącach władze dopuściły się tortur na strajkujących i przywódcach związkowych. W rezultacie Komitet przeciwko torturom ONZ uznał Kazachstan winnym naruszenia Artykułu 15 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Niedługo potem Kazachstan jeszcze bardziej ograniczył swobodę działania niezależnych związków zawodowych.

Pinned Articles

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

All of the costs, none of the benefits: How inequality, abuse and corporate greed have contributed to discontent in Kazakhstan

This week, more reports of torture and violence have surfaced in Kazakhstan, following protests over corruption, human rights abuses, low wages and severe inequality. The country’s oil sector is an emblematic example of these drivers of discontent.

Appeal to Business by Belarusian Human Rights Organisations in Connection with the Human Rights Crisis in Belarus

The presidential election held in Belarus on August 9th, 2020 was marked by unprecedented atmosphere of fear and intimidation. Repressions against those expressing alternative opinion began almost immediately after the start of the election campaign and have not stopped ever since.

Company inaction contributing to human rights abuse in Belarus

Belarusian activists reached out to a large number of Western companies engaged with the Belarus Government urging them to take immediate action. Despite this direct link, most companies remained silent.

Latest Articles

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation

Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) are one tactic used by business actors to stop people raising concerns about their practices. SLAPPs can take the form of criminal or civil lawsuits brought to intimidate, bankrupt and silence critics. This hub...

czytaj dalej
Interviews with Human Rights Defenders

Interviews with Human Rights Defenders

The Resource Centre collects interviews with activists, journalists and human rights defenders, where they share their strategies, victories, and recommendations on protecting civic freedoms and human rights. Besides interviews with regional HRDs, on the CEECA...

czytaj dalej
HRD Interview: Dilnar Insenova, activist from Kazakhstan

HRD Interview: Dilnar Insenova, activist from Kazakhstan

What is the situation like for human rights defenders, working on business-related human rights issues in Kazakhstan? Are there sufficient protections for HRDs? In general, the situation with human rights defenders is the same as in the country on the whole: no one is...

czytaj dalej