Gender

Equality and Non-Discrimination
Gender justice must lie at the heart of business and human rights. Women workers are often the worst paid and treated; equally, women are an essential part of the solution.

Uznaje się, że sprawiedliwość w odniesieniu do płci jest kluczowym elementem praw człowieka w kontekście biznesu. Niestety na przykład, kobiety jako pracownice są często najgorzej opłacane i traktowane. Nierzadko kobiety są pozbawione prawa do ziemi i wywłaszczane; kobiety, które protestują przeciwko nadużyciom korporacji są coraz częściej atakowane. A przecież ich rola w kreowaniu pozytywnych rozwiązań jest nieoceniona. Przykładowo, walka kobiet o godną pracę i płacę toruje drogę do zmian na lepsze w przypadku wielu innych praw, jak prawo do mieszkania, zdrowia i edukacji. Kobiety organizują się w walce o prawa człowieka w takich obszarach jak równość płac, #MeToo w środowisku pracy, a także prawa do gruntów.

Dyskryminacji ze względu na tożsamość mogą doświadczać osoby wszystkich płci, w tym osoby transpłciowe, niebinarne i/lub niewpisujące się w tradycyjne role społeczne.

Kwestii równości płci w obszarze praw człowieka i biznesu stopniowo poświęca się coraz więcej uwagi. Jest to budująca tendencja, a obecnie bardzo ważne jest dostrzeżenie oraz docenienie głosu i roli przywódczej kobiet. Należy także zauważyć, jak wiele innych ról odgrywają kobiety: są obrończyniami praw człowieka, wytwórczyniami żywności, pracownicami firm i opiekunkami.

Więcej informacji uzyskasz na dedykowanym problematyce równości płci portalu –  Business & Human Rights Resource Centre’s gender portal.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]:  https://www.youtube.com/watch?v=e_m5VVlH5DE&ab_channel=InterPraxisSustainability

Pinned Articles

Hospitality unveiled: Hotels’ due diligence in the wake of criminalisation of sexual minorities in Uzbekistan

This year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, to which Uzbekistan has been party since 1995. And yet Uzbekistan is still categorised as a Consolidated Authoritarian regime, according to Freedom House's 2023 annual...

Keep Quiet or Leave: Workplace Sexual Harassment in Bulgaria

The aim of the post is to show the silence behind sexual harassment in Bulgaria, the lack of data and legal system that discourages victims to report, whilst companies act as if sexual harassment does not exist.

Global unions commemorate ILO C190 coming into force by launching toolkit to address violence and harassment in the world of work

As the International Labour Organization Convention 190 on violence and harassment in the world of work comes into force on 25 June 2021, global unions are launching a toolkit to support the Convention 190 (C190) and its Recommendation 206 (R206). The manual will provide thousands of unions around the world with critical tools for the fight to eradicate violence and harassment in the world of work.

Gender Lens to the UNGPs: Good Practice in Croatia and North Macedonia

The objective of the project Fostering Business and human rights principles, is to support the economic and social rights in the business sector in Macedonia through the application of the United Nations Guiding Principles on Businesses and Human Rights (UNGPs). The MAMFORCE METHOD© is a strategic tool aimed at changing the organisational culture and assisting companies in creating a supportive and inclusive work environment based on open communication, trust and appreciation of differences.

Latest Articles