National Action Plans on Business & Human Rights

Outlining Priorities and Actions
NAPs explain how a government will implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, with provisions on government duty to protect, business responsibility to respect, and access to remedy for victims of business-related abuses.  Only six countries in the region have published a NAP: Czechia, Georgia, Lithuania, Poland, Slovenia, and Ukraine.

Krajowe Plany Działania dotyczące biznesu i praw człowieka (KPD) to dokumenty zawierające priorytety oraz działania władz państw mające zapewnić wypełnienie zobowiązań w sferze biznesu i praw człowieka. KPD opisuje, w jaki sposób dany rząd zamierza wdrażać Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, w tym konkretne przepisy o obowiązku zapewnienia przez Państwo ochrony praw człowieka, odpowiedzialności biznesu za ich poszanowanie oraz o dostępie ofiar nadużyć do mechanizmów naprawczych.

W toku procesu tworzenia KPD państwa, krajowe instytucje ochrony praw człowieka i/lub społeczeństwo obywatelskie mogą zlecić ocenę sytuacji wyjściowej, tzw. national baseline assessment. Taka ocena bierze pod uwagę obecny stopień wdrożenia Wytycznych ONZ oraz zastosowanie innych instrumentów ochrony praw człowieka w kontekście biznesu w danym kraju. Proces oceny służy określeniu istniejących narzędzi i mechanizmów wspierających poszanowanie praw człowieka w biznesie, a także wskazaniu problemów i braków w tej dziedzinie. Społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane grupy czy osoby mogą być źródłem cennych informacji w tym procesie oceny. Informacje te powinny następnie pomóc w tworzeniu KPD.

Materiał wideo [tylko w jęz. angielskim]:  https://www.youtube.com/watch?v=QHJX151TgbI&ab_channel=TheDanishInstituteforHumanRights

Krajowe Plany Działania w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej  

Czechy, Gruzja, Litwa, Polska, Słowenia i Ukraina opublikowały swoje Krajowe Plany Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Tymczasem Azerbejdżan i Łotwa zobowiązały się do opracowania KPD. Na chwilę obecną żadne inne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej nie opracowało KPD w dziedzinie biznesu i praw człowieka.

Należy niestety też odnotować, że choć KPD tych krajów odnoszą się do szerokiej gamy praw człowieka, w praktyce nie zawsze zawierają działania mające w sposób rzeczywisty zapewnić ich ochronę.

Problem Czechy Gruzja Litwa Polska Słowenia
Prawa dziecka Tak Tak Tak Tak Tak
Prawo gospodarcze Tak Tak Tak Tak Tak
Korupcja Tak Nie Tak Tak Tak
Fundusze rozwojowe Nie Nie Nie Nie Tak
Środowisko Tak Tak Tak Tak Tak
Równość i niedyskryminacja Tak Tak Tak Tak Tak
Praca przymusowa Tak Nie Nie Tak Tak
Stowarzyszenia i związki Tak Nie Tak Tak Tak
Równość płci & kobiety Tak Tak Tak Tak Tak
Należyta staranność w zakresie praw człowieka Tak Nie Nie Tak Tak
Środki sądowe Tak Tak Tak Tak Tak
Mechanizmy pozasądowe Tak Nie Tak Tak Tak
Osoby z niepełnosprawnościami Nie Tak Tak Tak Tak
Prawa pracownicze Tak Nie Nie Tak Tak
Pracownicy migranci Tak Tak Nie Tak Tak

W Serbii, Belgradzkie Centrum Praw Człowieka zleciło ocenę sytuacji w kraju w celu wsparcia krajowej debaty na temat opracowywania KPD i wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Jednak rząd ostatecznie nie zdecydował się na stworzenie KPD.

Dowiedz się więcej w serwisie Duńskiego Instytutu Praw Człowieka na temat KPD na całym świecie Global NAPs website. Ponadto informacje na temat polskich KPD znajdziesz na stronie PIHRB oraz na stronie polskiego MSZ.

Pinned Articles

Ukraine: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Ukraine’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Slovenia: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Slovenia’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Poland: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Poland’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Lithuania: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Lithuania’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Georgia: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Georgia’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Czechia: National Action Plan on Business and Human Rights

Analysis of Czechia’s National Action Plan on Business and Human Rights, courtesy of the Danish Institute for Human Rights.

Latest Articles

Video: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe – Forum on Business and Human Rights 2020

Video: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe – Forum on Business and Human Rights 2020

The first Regional Forum on Business and Human Rights in the Eastern Europe and Central Asia convened representatives from governments, national human rights institutions, civil society, business and labour organisations at the regional level and also international level to discuss business and human rights. The Forum provided an opportunity to raise awareness of and promote implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in the region. Moreover, the Regional Forum explored how existing vulnerabilities have been amplified and exposed by the COVID-19 crisis and discussed the need to view the crisis as an opportunity to drive change and build back better.

czytaj dalej
Serbia: Baseline Assessment on Business & Human Rights

Serbia: Baseline Assessment on Business & Human Rights

The Belgrade Centre for Human Rights, a civil society organisation in Serbia, commenced the drafting of a national baseline assessment in January 2016. It is intended to serve as basis for furthering national debate on developing a NAP and the uptake of the UN Guiding Principles in Serbia more generally.

czytaj dalej