Conflict

Avoiding the Worst Corporate-Related Human Rights Abuses
The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) recognise that business activities in conflict-affected and high-risk areas increase the risks of enterprises fuelling conflict. International humanitarian law applicable to business in conflict-affected areas include, for instance, the Geneva Conventions and their Additional Protocols and The Arms Trade Treaty.

W raporcie złożonym do Rady Praw Człowieka ONZ w 2010 roku na temat praw człowieka i korporacji transnarodowych oraz innych przedsiębiorstw, John Ruggie (główny autor Wytycznych ONZ) stwierdził: “do  najgorszych nadużyć korporacji w sferze praw człowieka dochodzi w sytuacjach konfliktów zbrojnych o kontrolę nad terytoriami, zasobami lub rządami, czyli tam, gdzie system ochrony praw człowieka nie działa tak, jak powinien, a nielegalne interesy kwitną.”

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka (UNGPs) stwierdzają, że gdy działalność korporacji ma miejsce w rejonach wysokiego ryzyka i dotkniętych konfliktem pojawia się większe prawdopodobieństwo, że biznes będzie podsycać toczący się konflikt. Międzynarodowe prawo humanitarne regulujące działalność przedsiębiorstw w regionach dotkniętych konfliktem obejmuje, na przykład Konwencje Genewskie wraz z Protokołami dodatkowymi oraz Traktat o handlu bronią.

Biznes może przyczyniać się do łamania praw człowieka bądź ułatwiać ich naruszanie przez inne podmioty, na przykład siły bezpieczeństwa lub siły zbrojne o charakterze niepaństwowym. Przykładowo, cyna, tantal, wolfram i złoto to metale spotykane w większości elektronicznych sprzętów AGD. Jednak często wydobywane są w regionach, w których toczą się konflikty, choćby we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, i dlatego nazywa się je „minerałami konfliktu.” Pozyskiwanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami przyczynia się do naruszeń praw człowieka, w tym do egzekucji doraźnych, pracy przymusowej lub gwałtów, a poza tym prowadzi do finansowania zbrojnych grup rebelianckich, które podsycają przemoc w danym regionie. Korporacje były także oskarżane o współdziałanie z wojskowymi reżimami dyktatorskimi poprzez przyzwalanie na tortury oraz przymusowe zaginięcia członków związków zawodowych oraz pracowników.

Warto także zauważyć, że konflikty mogą prowadzić do intensyfikacji zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym do arbitralnych zabójstw, tortur, przemocy na tle seksualnymi i przymusowych małżeństw. Kobiety i dziewczęta są coraz częściej ofiarami przemocy seksualnej, która stosowana jest jako taktyka prowadzenia wojny. Chociaż przemoc na tle seksualnym dotyka najczęściej kobiet i dziewcząt, mężczyźni i chłopcy też padają jej ofiarami, zwłaszcza w miejscach pozbawienia wolności.

Powyższy tekst powstał na podstawie materiałów opracowanych przez Duński Instytut Praw Człowieka Global NAPs website.

Pinned Articles

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances

This resource focuses on how to do human rights due diligence in high risk circumstances – and how to identify those circumstances in the first place.

Latest Articles

Webinar report: Business conduct in times of war

The Webinar was co-organized by Yaroslav Mudryi National Law University and Polish Institute for Human Rights and Business and supported by the International Visegrad Fund. The event sought input from a range of stakeholders on how to coordinate efforts of companies,...

czytaj dalej