Політики

Корпоративна відданість поважати права людини
Бізнес має чітко окреслити своє зобов’язання поважати права людини, включаючи права на довкілля, безпеку праці та трудові права. Такі політики мають бути загальнодоступними та доведені до всього персоналу, ділових партнерів та інших відповідних сторін.

Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини стверджують: «Як основа для закріплення своєї відповідальності поважати права людини, бізнес повинен висловити свою відданість реалізовувати таку відповідальність через заяву про політику». Політика повинна:

  • Бути затвердженою на найвищому рівні управління компанії
  • Бути підтвердженою відповідною внутрішньою та/або зовнішньою експертизою
  • Визначати очікування компанії від її персоналу, ділових партнерів та інших сторін, безпосередньо пов’язаних з її діяльністю, продуктами чи послугами, поважати права людини
  • Бути загальнодоступною і доводитися до внутрішнього та зовнішнього ознайомлення усім персоналом, діловими партнерами та іншими відповідними сторонами
  • Знаходити відображення в операційній політиці та процедурах, необхідних для вбудовування в усю діяльність компанії.

Багато компаній вже мають зобов’язання, пов’язані з певними темами у сфері прав людини, зокрема:

  • Охорона праці
  • Управління питаннями навколишнього середовища та його охорони
  • Трудові права та профспілки
  • Примусова праця і сучасне рабство
  • Взаємодія з постраждалими громадами

Політика має бути затверджена та схвалена на вищому рівні керівництва компанії. Також важливо забезпечити достатній час, навчання та ресурси, щоб політика в сфері прав людини впроваджувалася як на рівні управлінгні, так і на місцях. Середній менеджмент особливо важливий для забезпечення реалізації політики в сфері прав людини на практиці.

Такі контрольні показники (бенчмаркінги), як Know the Chain (Знати ланцюг) і Corporate Human Rights Benchmark (Корпоративний бенчмаркінг з прав людини) оцінюють компанії з точки зору змісту й якості їх політик у сфері прав людини.

Pinned Articles

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Organizing the Human Rights Function Within a Company

This UN Global Compact good practice note examines different models for how companies assign responsibility for human rights within the company, and compares relative merits of each model.

Latest Articles

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions

This guide explains how to embed human rights into company functions This is done through clarifying the concept of embedding human rights by breaking it down into six elements that can easily be applied to a business environment. A definition of each of the six elements is provided, followed by an overview of the current company practice around it and examples of specific measures and initiatives implemented by companies.

читати більше