Порядки денні, що перетинаються

Перетин між питаннями бізнесу і прав людини, сталого розвитку, боротьбою з корупцією та іншими зусиллями.
Порядок денний бізнесу і прав людини значною мірою збігається з іншими програмами, включаючи корпоративну соціальну відповідальність та зусилля з захисту навколишнього середовища. Однак ті, хто працює над різними програмами, можуть не повністю розуміти один одного, оскільки різні наративи часто мають різну мову та точки зору. Налагодження співпраці та спільного розуміння є вирішальними для просування прав людини та покращення соціальних умов загалом.

«Бізнес і права людини» — це ідея про те, що корпорації та інший бізнес повинні уникати вчинення порушень прав людини, таких як право на життя, на належні засоби до існування, їжу, власність, свободу асоціацій, справедливу компенсацію та безпечні умови праці. Таким чином, порядок денний бізнесу та прав людини суттєво збігається з іншими порядками денними, включаючи корпоративну соціальну відповідальність та сталий розвиток. Однак ті, хто працює над різними програмами, можуть не повністю розуміти один одного, оскільки різні наративи часто мають різну мову та точки зору. Налагодження співпраці та спільного розуміння є вирішальними для просування прав людини та покращення соціальних умов загалом.

Нижче наведено лише кілька порядків денних, які перетинаються з бізнесом та правами людини; є багато інших, таких як профспілки та трудові організації, та інші.

Корпоративна соціальна відповідальність 

Терміни «корпоративна соціальна відповідальність» та «бізнес і права людини» часто використовуються як синоніми. Однак між ними є відмінності. Обидва терміни стосуються набору дій та обов’язків, які підприємства здійснюють у зв’язку із їх потенційним впливом на суспільство. Представни(ці)ки бізнесу, як правило, використовують мову КСВ і можуть не розуміти різниці між КСВ і бізнесом та правами людини.

Як правило, КСВ більшою мірою користується підходом філантропії, який зосереджується на позитивних внесках або пожертвуваннях. Хоча ці зусилля можуть бути дуже корисними для місцевих громад, КСВ здебільшого не вирішує питання негативних наслідків, які компанія може спричинити або яким може сприяти. Компанії, які використовують підхід КСВ, можуть намагатися «компенсувати» свій негативний вплив, жертвуючи гроші, будуючи інфраструктуру тощо.

Бізнес і права людини, навпаки, зосереджується насамперед на тому, щоб компанії не порушували права людини, у тому числі ті, що викладені в Загальній декларації прав людини. Підхід бізнесу і прав людини визнає, що позитивний вплив в одній області не нівелює негативний вплив в іншій області; наприклад, будівництво школи не скасовує екологічної шкоди, яка має серйозний негативний вплив на членів громади. Підхід бізнесу і прав людини все ще вітає благодійні зусилля та інфраструктурні проєкти, але такі ініціативи мають бути другорядними порівняно з зусиллями щодо уникнення негативних наслідків.

Сталий розвиток 

Хоча регіон потребує соціально-економічного розвитку, таке зростання без прав людини за своєю суттю підриває заявлену мету розвитку: покращення життя та добробуту окремих людей і спільнот у суспільстві.

Цілі сталого розвитку, прийняті всіма державами-членами ООН у 2015 році, встановлюють цілі для здорового соціально-економічного розвитку з дотриманням прав людини. Більше 90 відсотків цілей ЦСР пов’язані з конкретними положеннями міжнародних документів з прав людини та стандартами у сфері праці.

Ціль сталого розвитку 17, партнерство для досягнення цілей, визнає роль бізнесу та інших зацікавлених сторін у реалізації ЦСР. У Порядку денному на період до 2030 року зазначено: «Приватна бізнес-діяльність, інвестиції та інновації є основними чинниками продуктивності, інклюзивного економічного зростання та створення робочих місць. […] Ми закликаємо всі бізнеси застосовувати свою креативність та інноваційність для вирішення проблем сталого розвитку». У результаті бізнес-компанії мають подумати, як їхні проєкти та діяльність можуть допомогти досягти цілей ЦСР або, принаймні, уникнути перешкод для прогресу.

Багато країн Східної Європи та Центральної Азії, включаючи Вірменію та Грузію, вимагають від великих компаній участі в проєктах соціального інвестування з метою просування соціально-економічного розвитку. Хоча ці проєкти заохочуються, компанії також повинні переконатися, що вони дотримуються підходу бізнесу і прав людини та уникають негативного впливу на права людини в усіх своїх операціях та діяльності.

Деякі з наведених вище текстів адаптовані з підготовленого Данським інститутом прав людини Інструментарію оцінки впливу на права людини.

Боротьба з корупцією

Корупція має значний негативний вплив на права людини, особливо якщо такий вплив пов’язаний із бізнесом та комерційними інтересами. Бізнес, який втягнутий в корупційні схеми, навряд буде приятгнутий до відповідальності у випадку порушення прав людини та здійснення правосуддя, оскільки відповідні держави-учасниці часто «відмовляються» від розслідування, покарання та запобігання порушенням прав людини з боку таких компаній. Таким чином, порушення прав людини часто продовжуються і залишаються неусунутими.

У відомій справі «Kazakhgate» американський суд визнав Mobil – материнську компанію Tengizchevroil – виплатила мільйони доларів хабарів колишньому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву. За словами активістів, ці міцні зв’язки нібито допомогли Тенгізшевройлу уникнути серйозних наслідків за незаконну діяльність, зокрема порушення прав.

Охорона навколишнього середовища

Чисте та здорове навколишнє середовище має вирішальне значення для реалізації низки прав, включаючи їжу, воду, здоров’я та санітарію. Токсичне забруднення може призвести до отруєння, смерті та тяжких захворювань, підриваючи права на життя та здоров’я. Погіршення довкілля також може знищити місцеве сільське господарство та засоби до існування, унеможливлюючи громади самостійно харчуватися та підтримувати себе.

Компанії можуть бути основними забруднювачами навколишнього середовища. Наприклад, лише на 100 компаній припадає 71% світових викидів парникових газів. Крім того, компанії можуть використовувати дорогоцінні екологічні ресурси, необхідні для виживання громад та екосистем. Примітно, що майже дві третини всього споживання води йде на виробництво інгредієнтів для корпоративних ланцюгів поставок.

Дослідження Ресурсного центру з бізнесу і прав людини щодо 30 найбільших видобувних компаній у Вірменії, Грузії та Казахстані виявило, що забруднення та погіршення довкілля є найпоширенішою проблемою прав людини, і 83% досліджених компаній зіткнулися зі звинуваченнями у забрудненні. Важливо, що всі 10 найбільших видобувних компаній Казахстану та Вірменії були звинувачені або визнані винними в порушенні екологічних стандартів, що часто призводило до руйнівних наслідків. Щодо п’яти топ-компаній Грузії також були задокументовані порушення екологічних прав. Однак інші п’ять можуть мати вплив на навколишнє середовище, якого ми не знайшли в нашій збірці даних, через відсутність інформації про екологічні ризики, вплив, звітність та моніторинг в країні. Ми вважаємо, що це дослідження свідчить про ширші тенденції у Вірменії, Грузії та Казахстані, а також у регіоні в цілому.

Pinned Articles

Towards Human Rights Due Diligence in Ukraine: Connections to Existing Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Rules

Due diligence and other risk-based approaches are not alien to Ukrainian legislation. The anti-corruption and anti-money laundering due diligence is particularly closely comparable by its constitutive elements to HRDD and may become a foundation for the latter’s introduction in Ukraine.

Transforming How Business Impacts People: Unlocking the Collective Power of Five Distinct Narratives

When it comes to conversations about how people are affected by business conduct and the global economy, a number of distinct narratives are influencing decision-makers today: the development narrative of sustainability; the political narrative of inequality; the economic narrative of stakeholder capitalism; the investment narrative of ESG performance; and the accounting narrative of human and social capital.

Webinar: Relationship Between the UN Sustainable Development Goals and the Guiding Principles

In this webinar, Shift President Caroline Rees says that for business to realize its full contribution to sustainable development, it must put efforts to advance respect for human rights at the heart of its strategy.

Latest Articles

Transforming How Business Impacts People: Unlocking the Collective Power of Five Distinct Narratives

Transforming How Business Impacts People: Unlocking the Collective Power of Five Distinct Narratives

When it comes to conversations about how people are affected by business conduct and the global economy, a number of distinct narratives are influencing decision-makers today: the development narrative of sustainability; the political narrative of inequality; the economic narrative of stakeholder capitalism; the investment narrative of ESG performance; and the accounting narrative of human and social capital.

читати більше
Video: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe – Forum on Business and Human Rights 2020

Video: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe – Forum on Business and Human Rights 2020

The first Regional Forum on Business and Human Rights in the Eastern Europe and Central Asia convened representatives from governments, national human rights institutions, civil society, business and labour organisations at the regional level and also international level to discuss business and human rights. The Forum provided an opportunity to raise awareness of and promote implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in the region. Moreover, the Regional Forum explored how existing vulnerabilities have been amplified and exposed by the COVID-19 crisis and discussed the need to view the crisis as an opportunity to drive change and build back better.

читати більше
First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia: Key problems and opportunities

First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia: Key problems and opportunities

Business reluctance to engage with human rights issues was a common theme during the First Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia. Across the region – which includes the Balkans and the Caucasus – representatives from governments, businesses and civil society expressed a general lack of willingness to work on business and human rights.

читати більше