Киргизстан

Центральна Азія    Не входить до ЄС    Національний план дій відсутній    Сторінка на сайті Ресурсного Центру

Pinned Posts

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 814

Report: Status of implementation of UNGPs on Business and Human Rights in Europe & Central AsiaReport:

The progress in implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is uneven in Europe and Central Asia and challenged by ongoing socioeconomic, humanitarian, and conflict-related crises. The Scoping Study commissioned by UNDP Istanbul...

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Series of Webinars on Business & Human Rights from CEECA perspective

Polish Institute for Human Rights and Business invites you to a series of four webinars that focus on specific issues of relevance to Business and Human Rights. While they complement the CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business, each of the webinars is a...

Нове дослідження: Відповідальна бізнес-поведінка під час війни: виклики для постачальників життєвоважливих товарів та послуг в Україні

Загальні рекомендації такі: 1. ...Компанії, бізнес-модель яких передбачає надання життєвоважливих товарів і послуг, з самого початку беруть на себе частину громадської, соціально значущої функції. Вони повинні забезпечувати поглиблену належну обачність у сфері...

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Recent Posts


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1451
Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

читати більше
Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

читати більше

Нове дослідження: Відповідальна бізнес-поведінка під час війни: виклики для постачальників життєвоважливих товарів та послуг в Україні

Загальні рекомендації такі: 1. ...Компанії, бізнес-модель яких передбачає надання життєвоважливих товарів і послуг, з самого початку беруть на себе частину громадської, соціально значущої функції. Вони повинні забезпечувати поглиблену належну обачність у сфері...

читати більше
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

читати більше
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

читати більше