Rozpakujmy zaktualizowane Wytyczne OECD!

W czerwcu 2023 r. OECD opublikowała znacząco zaktualizowany tekst Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Aby przybliżyć je organizacjom pozarządowym i szerzej, społeczeństwu obywatelskiemu w Europie Środkowo-Wschodniej, OECD Watch, której nasz instytut jest organizacją członkowską, organizuje w poniedziałek 4 grudnia br. o godz. 10.00 specjalne warsztaty, aby omówić, w jaki sposób zaktualizowane Wytyczne OECD mogą być pomocnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego i posiadaczy praw w naszym regionie – niezależnie od tego, czy chcą naprawienia szkody, pracy nad ustawodawstwem lub polityką lub współpracy ze społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami.

Firmy z siedzibą w krajach stosujących się do Wytycznych, które prowadzą działalność w tych regionach, powinny przestrzegać standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie określonych w Wytycznych, a jeśli tak nie jest, społeczeństwo obywatelskie i oczywiście osoby poszkodowane, może starać się pociągnąć je do odpowiedzialności. Szczególnie że w regionie funkcjonuje wiele Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), do których można złożyć skargę na postępowanie przedsiębiorstw.

Podczas  sesji zostaną przedstawione Wytyczne i KPK oraz ich potencjalna wartość strategiczna dla kampanii społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Swoim doświadczeniem podzielą się oprócz ekspertek OECD Watch, także przedstawiciele Bułgarskiego Centrum Biznesu i Praw Człowieka, Fundacji Frank Bold oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka (Beata Faracik). Będzie także przestrzeń na rozmowę i wysłuchanie głównych priorytetów organizacji i obaw związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.

Podczas sesji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język bułgarski i język polski, a na życzenie (w zależności od zapotrzebowania) może być także zapewnione tłumaczenie na inne języki regionu.

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Register here (ZOOM)