Національні плани дій з бізнесу і прав людини

Визначення пріоритетів і дій
У Національних планах дій пояснюється, як уряд буде впроваджувати Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини, в яких закріплено положення про обов’язок уряду захищати, відповідальність бізнесу поважати та доступ до засобів правового захисту для постраждалих від порушень, пов’язаних із бізнесом. Лише шість країн регіону опублікували НПД: Чехія, Грузія, Литва, Польща, Словенія та Україна.

Національні плани дій з бізнесу і прав людини (НПД) – це документи, які окреслюють пріоритети та дії, які уряд вживатиме для виконання своїх зобов’язань, пов’язаних із бізнесом і правами людини. У НПД пояснюється, як уряд буде впроваджувати Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини, які закріплюють положення про обов’язок уряду захищати, відповідальність бізнесу поважати та про доступ до засобів правового захисту для постраждалих від порушень, пов’язаних із бізнесом.

Під час процесу розробки НПД держави, національні установи з захисту прав людини та/або групи громадянського суспільства можуть провести національну базову оцінку. Національні базові оцінки оцінюють поточний рівень впровадження Керівних принципів ООН та інших інструментів з бізнесу і прав людини в певній країні. Базові оцінки визначають існуючі інструменти та рамки, які підтримують бізнес і права людини, а також основні проблеми та прогалини, які необхідно усунути. Громадянське суспільство, бізнес та постраждалі особи можуть надати цінну інформацію у межах проведення базової оцінки. Інформацію з базової оцінки слід використовувати для визначення змісту НПД.

Національні плани дій у Центральній і Східній Європі та Центральній Азії

Чехія, Грузія, Литва, Польща, Словенія та Україна опублікували НПД з бізнесу та прав людини, а Азербайджан і Латвія взяли на себе зобов’язання розробити НПД. Наразі жодна інша країна Східної Європи та Центральної Азії не розробила НПД з питань бізнесу та прав людини.

 

Питання Чехія Грузія Литва Польща Словенія
Права дитини Так Так Так Так Так
Корпоративне право Так Так Так Так Так
Корупція Так Ні Так Так Так
Фонди розвитку Так Ні Ні Ні Так
Навколишнє середовище Так Так Так Так Так
Рівність і недискримінація Так Так Так Так Так
Примусова праця Так Ні Ні Так Так
Об’єднання та асоціації Так Ні Так Так Так
Гендер і права жінок Так Так Так Так Так
Процедура забезпечення належної обачності (Human Rights Due Diligence) Так Ні Ні Так Так
Судові засоби захисту Так Так Так Так Так
Позасудові засоби захисту Так Ні Так Так Так
Люди з інвалідністю Ні Так Так Так Так
Права працівни(ць)ків Так Ні Ні Так Так
Трудові мігранти Так Так Ні Так Так

 

У Сербії Белградський центр з прав людини провів національну базову оцінку, спрямовану на продовження національних дебатів щодо розробки НПД та впровадження Керівних принципів ООН. Однак уряд не бере на себе зобов’язань щодо розробки НПД.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Данського інституту прав людини Global NAPs website.

 

 

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 814

BHR in CEE&CA – Lighthouse-keepers project’s publications and videos

While the BHR in CEE&CA project, important part of which made the CEECA BHR Summer Academy 2022, has just came to an end, the publications, webinars and other materials developed over the past 1,5 year are still available for those interested in expanding their...

Report “Transparency, codes of ethics and relationship between NGOs and business” available now also in Polish and Russian

There is an increasing pressure on NGOs to diversify the sources of their funding and to take into account cooperation with the business sector. At the same time, it is expected of NGOs to remain independent, transparent and to operate in such a way that is consistent...

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct Since their introduction in 1976, the Guidelines have been continuously updated to remain fit for purpose in light of societal challenges and the evolving context for...

Руководящие принципы ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН) подчеркивают важную роль, которую бизнес играет в содействии устойчивому развитию и защите прав человека. Принципы подчеркивают важность...

How (not) to do Business and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia. Case Studies

“How (not) to do Business & Human Rights in Central & Eastern Europe and Central Asia” – a collection of 15 case studies from 8 countries in the region (Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Hungary, Kyrgyzstan, North Macedonia, Poland and Ukraine) is now available...

Hospitality unveiled: Hotels’ due diligence in the wake of criminalisation of sexual minorities in Uzbekistan

This year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, to which Uzbekistan has been party since 1995. And yet Uzbekistan is still categorised as a Consolidated Authoritarian regime, according to Freedom House's 2023 annual...

Report: Status of implementation of UNGPs on Business and Human Rights in Europe & Central AsiaReport:

The progress in implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is uneven in Europe and Central Asia and challenged by ongoing socioeconomic, humanitarian, and conflict-related crises. The Scoping Study commissioned by UNDP Istanbul...

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1452

Руководящие принципы ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РП ООН) подчеркивают важную роль, которую бизнес играет в содействии устойчивому развитию и защите прав человека. Принципы подчеркивают важность...

читати більше
Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

читати більше
Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

читати більше