Національні плани дій з бізнесу і прав людини

Визначення пріоритетів і дій
У Національних планах дій пояснюється, як уряд буде впроваджувати Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини, в яких закріплено положення про обов’язок уряду захищати, відповідальність бізнесу поважати та доступ до засобів правового захисту для постраждалих від порушень, пов’язаних із бізнесом. Лише шість країн регіону опублікували НПД: Чехія, Грузія, Литва, Польща, Словенія та Україна.

Національні плани дій з бізнесу і прав людини (НПД) – це документи, які окреслюють пріоритети та дії, які уряд вживатиме для виконання своїх зобов’язань, пов’язаних із бізнесом і правами людини. У НПД пояснюється, як уряд буде впроваджувати Керівні принципи ООН з бізнесу і прав людини, які закріплюють положення про обов’язок уряду захищати, відповідальність бізнесу поважати та про доступ до засобів правового захисту для постраждалих від порушень, пов’язаних із бізнесом.

Під час процесу розробки НПД держави, національні установи з захисту прав людини та/або групи громадянського суспільства можуть провести національну базову оцінку. Національні базові оцінки оцінюють поточний рівень впровадження Керівних принципів ООН та інших інструментів з бізнесу і прав людини в певній країні. Базові оцінки визначають існуючі інструменти та рамки, які підтримують бізнес і права людини, а також основні проблеми та прогалини, які необхідно усунути. Громадянське суспільство, бізнес та постраждалі особи можуть надати цінну інформацію у межах проведення базової оцінки. Інформацію з базової оцінки слід використовувати для визначення змісту НПД.

Національні плани дій у Центральній і Східній Європі та Центральній Азії

Чехія, Грузія, Литва, Польща, Словенія та Україна опублікували НПД з бізнесу та прав людини, а Азербайджан і Латвія взяли на себе зобов’язання розробити НПД. Наразі жодна інша країна Східної Європи та Центральної Азії не розробила НПД з питань бізнесу та прав людини.

 

Питання Чехія Грузія Литва Польща Словенія
Права дитини Так Так Так Так Так
Корпоративне право Так Так Так Так Так
Корупція Так Ні Так Так Так
Фонди розвитку Так Ні Ні Ні Так
Навколишнє середовище Так Так Так Так Так
Рівність і недискримінація Так Так Так Так Так
Примусова праця Так Ні Ні Так Так
Об’єднання та асоціації Так Ні Так Так Так
Гендер і права жінок Так Так Так Так Так
Процедура забезпечення належної обачності (Human Rights Due Diligence) Так Ні Ні Так Так
Судові засоби захисту Так Так Так Так Так
Позасудові засоби захисту Так Ні Так Так Так
Люди з інвалідністю Ні Так Так Так Так
Права працівни(ць)ків Так Ні Ні Так Так
Трудові мігранти Так Так Ні Так Так

 

У Сербії Белградський центр з прав людини провів національну базову оцінку, спрямовану на продовження національних дебатів щодо розробки НПД та впровадження Керівних принципів ООН. Однак уряд не бере на себе зобов’язань щодо розробки НПД.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Данського інституту прав людини Global NAPs website.

 

 

Pinned Articles

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 814

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Series of Webinars on Business & Human Rights from CEECA perspective

Polish Institute for Human Rights and Business invites you to a series of four webinars that focus on specific issues of relevance to Business and Human Rights. While they complement the CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business, each of the webinars is a...

Нове дослідження: Відповідальна бізнес-поведінка під час війни: виклики для постачальників життєвоважливих товарів та послуг в Україні

Загальні рекомендації такі: 1. ...Компанії, бізнес-модель яких передбачає надання життєвоважливих товарів і послуг, з самого початку беруть на себе частину громадської, соціально значущої функції. Вони повинні забезпечувати поглиблену належну обачність у сфері...

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Briefing – Drying up: Tracking the environmental and human rights harms caused by hydropower in the Caucasus and Central Asia

Hydropower accounts for a huge portion of energy in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan & Taijkistan and will play a crucial role in the energy transition. But human rights & environmental concerns threaten the sector’s sustainability.

Latest Articles


Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/Blog.php on line 1451
Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

читати більше
Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

читати більше

Нове дослідження: Відповідальна бізнес-поведінка під час війни: виклики для постачальників життєвоважливих товарів та послуг в Україні

Загальні рекомендації такі: 1. ...Компанії, бізнес-модель яких передбачає надання життєвоважливих товарів і послуг, з самого початку беруть на себе частину громадської, соціально значущої функції. Вони повинні забезпечувати поглиблену належну обачність у сфері...

читати більше
Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

читати більше
Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

читати більше