CEEBHRA / O nas

Centrum Zasobów na temat Praw Człowieka i Biznesu dla regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej (Resource Hub on Business & Human Rights for Central & Eastern Europe & Central Asia, CEECA Resource Hub) to przestrzeń do współpracy i komunikacji pomiędzy aktywistami, praktykami, przedsiębiorcami, władzami państw, lokalnymi społecznościami oraz wszelkimi innymi interesariuszami, która umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na tematy związane z prawami człowieka i biznesem. 

CEECA Resource Hub jest wspólnie zarządzane przez stowarzyszenie Central & Eastern European Business & Human Rights Association (CEEBHRA) i Business & Human Rights Resource Centre. Chcielibyśmy podziękować także Duńskiemu Instytutowi Praw Człowieka za wsparcie.

Jeśli chcesz uzyskać informacje jak można dołączyć i się zaangażować, kliknij tutaj.

CEEBHRA

Stowarzyszenie CEEBHRA (Central & Eastern European Business & Human Rights Association, Stowarzyszenie na rzecz praw człowieka i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej).

CEEBHRA to regionalne stowarzyszenie zrzeszające naukowców, przedstawicieli świata biznesu, ekspertów ze społeczeństwa obywatelskiego oraz decydentów, którzy działają wspólnie, by poprzez badania naukowe, zwiększanie świadomości  i potencjału, dostarczanie narzędzi oraz edukację na temat praw człowieka w kontekście biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej wspierać wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, a przede wszystkim poszanowanie praw człowieka w kontekście biznesu w regionie.

Do dołączenia do stowarzyszenia w charakterze członków i członkiń stowarzyszenia zapraszamy naukowców i naukowczynie, osoby związane ze światem  biznesu, osoby eksperckie ze społeczeństwa obywatelskiego oraz decydentów i decydentki z wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie praw człowieka i biznesu ze wszystkich krajów regionu należących do grupy Europy Wschodniej w ramach ONZ. Zachęcamy także do współpracy studentów i studentki zainteresowanych_e tematyką praw człowieka i biznesu do dołączania w charakterze członków-studentów.

Więcej o CEEBHRA dowiesz się tutaj . Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o Stowarzyszeniu i dołączyć do grona jego członków, skontaktuj się z: beata.faracik@pihrb.org aby otrzymać formularz rejestracyjny.

Business & Human Rights Resource Centre 

Serwis internetowy Business & Human Rights Resource Centre powstał w 2002 roku i jest wiodącą globalną organizacją non-profit specjalizującą się w prawach człowieka w kontekście biznesu. Do naszych celów należy wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz praw człowieka w biznesie, a także zwiększanie odpowiedzialności i przejrzystości w działaniach przedsiębiorstw w tej sferze. 

Nasi lokalni badacze reprezentujący różne regiony – pracujący na całym świecie – spotykają się z lokalnymi społecznościami, by poznać wpływ działalności przedsiębiorstw na ich życie, jak również podejmują rozmowy z firmami oraz przedstawicielami władz państwowych. Jesteśmy także ogólnoświatowym centrum zasobów i wytycznych dla sektora przedsiębiorstw.

Centrum zasobów Business & Human Rights Resource Centre monitoruje ponad 10 tysięcy firm w przeszło 180 krajach pod kątem ich wpływu na prawa człowieka. Nasza platforma cyfrowa, z której korzysta ponad 2 miliony użytkowników rocznie, jest źródłem informacji o konstruktywnych inicjatywach podejmowanych przez firmy, jak również o niepokojących sytuacjach zgłaszanych przez społeczeństwo obywatelskie. 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce O nas.  

Duński Instytut Praw Człowieka

Duński Instytut Praw Człowieka (Danish Institute for Human Rights, DIHR) wspierał powstawanie CEECA Resource Hub zapewniając potrzebne narzędzia, zasoby oraz wskazówki.

Duński Instytut Praw Człowieka to niezależna instytucja publiczna finansowana przez państwo, której mandat obejmuje promowanie i ochronę praw człowieka oraz idei równego traktowania, zarówno w Danii, jak i poza jej granicami. DIHR współpracuje bezpośrednio z państwami, pomagając im rozwijać wiedzę oraz możliwości. Wspiera opracowywanie i wdrażanie krajowych planów działań, a także projektów ustawodawczych oraz polityk państwowych nakierowanych na zarządzanie ryzykiem w sferze praw człowieka w procesach zamówień publicznych na towary i usługi.    

DIHR współpracuje także z przedsiębiorstwami i wspomaga ich dążenia do identyfikacji, naprawiania, monitorowania oraz komunikowania negatywnych skutków ich działalności dla praw człowieka. Dzięki bezpośrednim kontaktom z firmami DIHR tworzy narzędzia i wytyczne, które udostępnia publicznie do wykorzystania przez każdy podmiot zainteresowany rozwiązywaniem problemów w sferze praw człowieka. Duński Instytut praw Człowieka opracowuje też materiały informacyjne i analizy, które służą jako źródło informacji, inspiracji i porad dla firm, które chcą angażować się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Więcej informacji znajdziesz tutaj.