Członkowie_inie

Członkowie i członkinie portalu to osoby, które zarejestrowały się na nim, ponieważ są zainteresowane prawami człowieka w kontekście biznesu (BHR) oraz postępami we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka w regionie. Członkowie i członkinie mogą zamieszczać informacje (tylko niekomercyjne) dotyczące rozwoju BHR w regionie i poszczególnych krajach (np. informacje o publikacjach, zmianach w ustawodawstwie, itp.), ale także brać udział w dyskusjach na Forum.

Uwaga: Administratorzy CEECA BHR Resource Hub nie weryfikują informacji podawanych przez członków i członkinie w ich profilach. Jedyne informacje weryfikowane przez administratorów CEECA BHR RH to status krajowego punktu kontaktowego oraz informacja o ukończeniu Letniej Akademii CEECA.

Dodatkowe informacje dotyczące krajowych punktów kontaktowych są dostępne tutaj.