Росія

Центральна & Східна Європа    Не входить до ЄС    Національний план дій відсутній    Сторінка на сайті Ресурсного Центру

Pinned Posts

Notice: Undefined offset: 0 in /home/eecabhr/sites/htdocs/wp-content/themes/eeca-resource-hub/includes/builder/module/PostSlider.php on line 814

Report: Status of implementation of UNGPs on Business and Human Rights in Europe & Central AsiaReport:

The progress in implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is uneven in Europe and Central Asia and challenged by ongoing socioeconomic, humanitarian, and conflict-related crises. The Scoping Study commissioned by UNDP Istanbul...

Нові доповіді про телепрацю та права робітників в Європі та Центральній Азії

Мережа ILAW провела серію досліджень з телепраці в Європі та Центральній Азії. Національні доповіді, що розглядають регулювання телепраці в Молдові, Польщі, та Україні досліджують вплив телепраці на ряд питань прав працівників, включаючи робочий час та права на...

Новые доклады о телеработе и правах работников в Европе и Центральной Азии

Сеть ILAW провела серию исследований по телеработе в Европе и Центральной Азии. Национальные отчеты, рассматривающие регулирование телеработы в Молдова, Польша, и Украина рассматривают влияние телеработы на ряд вопросов прав работников, включая рабочее время и право...

New reports on telework and workers rights in Europe and Central Asia

The ILAW Network has undertaken a research series on telework in Europe and Central Asia. National reports examining the regulation of telework in Moldova, Poland, and Ukraine examine the impact of telework on a range of worker rights issues, including work hours and...

Series of Webinars on Business & Human Rights from CEECA perspective

Polish Institute for Human Rights and Business invites you to a series of four webinars that focus on specific issues of relevance to Business and Human Rights. While they complement the CEE&CA Summer Academy on Human Rights and Business, each of the webinars is a...

Нове дослідження: Відповідальна бізнес-поведінка під час війни: виклики для постачальників життєвоважливих товарів та послуг в Україні

Загальні рекомендації такі: 1. ...Компанії, бізнес-модель яких передбачає надання життєвоважливих товарів і послуг, з самого початку беруть на себе частину громадської, соціально значущої функції. Вони повинні забезпечувати поглиблену належну обачність у сфері...

New research: Responsible business conduct in times of war: Implications for essential goods and services providers in Ukraine

The general recommendations are: ...Companies whose business model includes the provision of essential goods and services initially take on a part of a public, socially significant, function. They should provide enhanced human rights due diligence requires companies,...

First CEE&CA Summer Academy on Business and Human Rights

The Call for Applications for the first Central and Eastern Europe & Central Asia Summer Academy on Business and Human Rights (The CEE&CA Summer Academy) is now open! The CEE&CA Summer Academy will take place over five working days between 21-27 September,...

Брифінг – Виснаження: Аналіз шкоди навколишньому середовищу та права людини, завданої гідроенергетикою на Кавказі та в Центральній Азії

У цьому брифінгу викладені висновки з даних, зібраних за останні 10 років, разом з ілюстративними прикладами з регіону. Основні висновки включають: - Зареєстровано 265 проблем, пов'язаних з правами людини та навколишнім середовищем, які стосуються 32 гідроенергетичних...

Брифинг – Истощение: Анализ ущерба окружающей среде и правам человека, причиняемого гидроэнергетикой на Кавказе и в Центральной Азии

В этом брифинге представлены выводы из данных, собранных за последние 10 лет, наряду с иллюстративными примерами из региона. Основные выводы включают: - Зарегистрировано 265 проблем, связанных с правами человека и окружающей средой,...

Recent Posts

A plea to Swiss banks from the Russian Arctic

A plea to Swiss banks from the Russian Arctic

Swiss banks might not be the most obvious allies for indigenous communities struggling to survive in Russia’s Far North. But their financial clout could drive multinationals to change their business practices, argue those affected by a major environmental disaster last year. 

читати більше