Prawa człowieka w biznesie - osoby kontaktowe

Indywidualni profesjonaliści oraz organizacje eksperckie
Wykaz profesjonalistów, którzy ukończyli pełną CEECA Summer Academy oraz organizacji eksperckich specjalizujących się w obszarze praw człowieka w biznesie

Wszyscy wymienieni poniżej profesjonaliści i naukowcy ukończyli Full CEE&CA Summer Academy 2022 i uzyskali dyplom CEE&CA Summer Academy, udowadniając, że dobrze rozumieją prawa człowieka w kontekście biznesowym, posiadają wiedzę na temat kluczowych standardów i wytycznych BHR, a także trendów. Wszyscy poniżsi eksperci zgodzili się zostać tzw. osobą kontaktową ds. biznesu i praw człowieka w  swoim kraju i pomagać innym, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o wdrażaniu praw człowieka i biznesu w tym kraju i/lub znaleźć odpowiednich partnerów do podjęcia współpracy lub uzyskania lepszego zrozumienia lokalnego kontekstu operacyjnego. Wielu ekspertów jest również członkami CEE Business & Human Rights Association.

Na stronie znajduje się również wykaz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ośrodków akademickich obecnych w regionie, które posiadają wiedzę fachową w obszarze biznesu i praw człowieka oraz podejmują działania w zakresie podnoszenia świadomości i budowania potencjału różnych interesariuszy, i wspierają inne podmioty w operacjonalizacji Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (2011) w codziennej praktyce biznesowej. Lista ta nie jest kompletna i będzie stopniowo uaktualniana w miarę pozyskiwania informacji na ten temat.

Profesjonaliści, którzy uzyskali Dyplom CEE&CA Summer Academy / Punkty kontaktowe w regionie

Azerbaijan

Bułgaria

Gruzja

Kirgistan

Północna Macedonia

Polska

Ukraina

 

ORGANIZACJE EKSPERCKIE specjalizujące się w problematyce praw człowieka w biznesie  (non-profit i instytucje akademickie) 

Bułgaria

Polska

Ukraina

Pinned Articles

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct

2023 update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct Since their introduction in 1976, the Guidelines have been continuously updated to remain fit for purpose in light of societal challenges and the evolving context for...

Latest Articles